Education Information

Doctorate, Universitaet Bremen, İktisat, Germany 1984 - 1989
Undergraduate, Universitaet Bremen, İktisat, Germany 1977 - 1983

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Economics, Economic Policy

Academic Titles / Tasks

Professor, Marmara University, Institute of European Studies, Department of European Union Business Administration, 2002 - Continues
Associate Professor, Marmara University, Institute of European Studies, Department of European Union Business Administration, 1998 - 2003
Assistant Professor, Marmara University, Institute of European Studies, Department of European Union Business Administration, 1992 - 1998

Academic and Administrative Experience

Marmara University, Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği İktisadı Ve İşletme Anabilim Dalı, 2000 - Continues
Marmara University, Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği İktisadı Ve İşletme Anabilim Dalı, 2006 - 2010
Marmara University, Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği İktisadı Ve İşletme Anabilim Dalı, 1998 - 2003
Marmara University, Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği İktisadı Ve İşletme Anabilim Dalı, 1998 - 2000
Marmara University, Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği İktisadı Ve İşletme Anabilim Dalı, 1992 - 1993

Advising Theses

DARTAN M., Ekonomik büyüme ve göç : AB ve Türkiye arasındaki göç sorunu kapsamında göçün Türkiye’nin ekonomisine etkileri, Postgraduate, E.Feryal(Student), 2019
DARTAN M., Avrupa Birliği ülkelerinin Türk karayolu taşımacılığına uyguladığı taşıma kotaları, Postgraduate, G.Namlı(Student), 2019
DARTAN M., Avrupa Birliği’nin ortak tarım politikası kapsamında uyum sürecindeki Türk tarımında sübvansiyonlar, Postgraduate, A.Durmaz(Student), 2019
DARTAN M., Sağlık turizminin, Avrupa Birliği entegrasyon sürecinde Türkiye ekonomisi üzerindeki olası etkilerinin incelenmesi, Postgraduate, Ş.Özden(Student), 2017
DARTAN M., Avrupa Birliği telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri ve Türkiye karşılaştırması, Postgraduate, C.CANARSLAN(Student), 2009
DARTAN M., Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde enerji politikaları, Postgraduate, E.ÖZKAN(Student), 2008
DARTAN M., Ethnic Turks in the European Union: towards a Turkish lobby in Europe, Doctorate, M.Kaan(Student), 2008
DARTAN M., The new eu energy gateway and turkish enegy policy, Postgraduate, Ö.Yılmaz(Student), 2007
DARTAN M., Corporate social responsibilty’s role in sustainable development of the european union, Postgraduate, C.Koyuncu(Student), 2007
DARTAN M., Metropol kentlerde denizyolu taşımacılığı ve İstanbul-İskenderiye mukayesesi, Postgraduate, İ.Başer(Student), 2006
DARTAN M., The effects of customs union with particular reference to selected aspects of Turkish economy, Postgraduate, B.Altınel(Student), 2005
DARTAN M., The analyse of poland economy within the context of full membership to European Union, Postgraduate, K.Şen(Student), 2005
DARTAN M., Turkey’s performence in attracting EU-Orient FDI comparing with the czech republic, Hungary and Poland, Postgraduate, İ.Nayman(Student), 2003
DARTAN M., Bölgesel bir işbirliği örneği olarak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO), Doctorate, M.Dikkaya(Student), 2003
DARTAN M., Future of private pension funds in Turkey conjunction with Europe Union implementations, Postgraduate, U.Öncül(Student), 2002
DARTAN M., Reform in agricultural support in Turkey in comparison with the European Union : with special reference to directin income support system, Postgraduate, H.Kıvanç(Student), 2002
DARTAN M., Air transportion policy of European Union and Turkey, Postgraduate, D.Ahmet(Student), 2002
DARTAN M., Yurtdışındaki (Ortadoğu ve Avrupa’ da) Türk’ lerin tasarruflarının değerlendirilmesine yönelik bir model olarak çok ortaklı şirketlerin analizi, Postgraduate, E.Gültekin(Student), 2002
DARTAN M., The effects of the Customs Union on the trade relations of Turkey with third countries, Postgraduate, E.Oğurlu(Student), 2001
DARTAN M., Euro and its economic and political deimension, Postgraduate, M.Kaan(Student), 2000
DARTAN M., The effect of euro on Turkish foreign borrowing, Postgraduate, K.Odabaşı(Student), 2000
DARTAN M., Comparative analysis of small and medium sized enterprises in the process of Turkish integration to the economic structure of European Union: SMSEs in Turkey and Germany, Postgraduate, C.Demirci(Student), 2000
DARTAN M., The development of foreign direct investments in Turkey, Postgraduate, Ö.Bak(Student), 1998
DARTAN M., Nontariff barries and their application in Turkey-EU relations, Postgraduate, T.Ersin(Student), 1997
DARTAN M., Gümrük Birliğinin Türk tekstil ve konfeksiyon sektörüne etkileri, Postgraduate, A.Can(Student), 1997
DARTAN M., Economies in transition : poland hungary changes after the revolutions of 1989 economic transformation and privatisation, Postgraduate, S.Bilgiç(Student), 1997
DARTAN M., Türkiye ekonomisi açısından Avrupa Topluluğu’ndaki türklerin rolü - Almanya öreneği -, Postgraduate, A.Özü(Student), 1994
DARTAN M., Avusturya’da özelleştirme, Postgraduate, E.Yılmaz(Student), 1994

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Metrics

Non Academic Experience

Marmara Üniversitesi