Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Research Performance of Turkish Economists and Economics Departments: Another Update and a Review of the 2000s

EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, cilt.55, ss.133-149, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Attitudes of Turkish students towards markets: are they different from their Western counterparts?

EUROPEAN JOURNAL OF LAW AND ECONOMICS, cilt.43, ss.359-366, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Between consumer demand and Islamic law: The evolution of Islamic credit cards in Turkey

JOURNAL OF COMPARATIVE ECONOMICS, cilt.43, ss.862-882, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Publication performance of economists and economics departments in Turkey (1999-2003)

Bulletin of Economic Research, cilt.58, ss.253-265, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Corruption in Kyrgyzstan: The facts, causes and consequences

Central Asian Survey, cilt.23, ss.79-94, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Limits to alternative forms of capitalization: The case of Anatolian holding companies

WORLD DEVELOPMENT, cilt.31, ss.2061-2084, 2003 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

New fragmentations and new cooperations in the Turkish bourgeoisie

ENVIRONMENT AND PLANNING C-GOVERNMENT AND POLICY, cilt.18, ss.525-544, 2000 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

New Fragmantations and New Cooperations Among the Turkish Bourgeoisie

Environment and Planning C: Government and Policy, cilt.18, 2000 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Milli otomobil ile kalkınma: Malezya örneğinden çıkartılacak dersler

İktisat ve Toplum, ss.87-98, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determinants of University Choice A Study on Economics Departments in Turkey

Yüksekögretim Dergisi, cilt.4, ss.23-31, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE YAYGIN EĞİTİMİN YOKSULLUĞU AZALTMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.19, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

International Visibility of Balkan Economists in the Post-Socialist Era

JOURNAL OF EAST-WEST BUSINESS, cilt.21, ss.91-101, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Attitudes of Turkish students against markets does studying economics matter

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL ECONOMICS, cilt.41, ss.944-955, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Internationalization of post Soviet economists evidence from Central Asia and the Caucasus

Journal of Economics and Political Economy, cilt.1, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Publication performance of economists and economics departments in Turkey (2006-2011): An update and comparison

Regional and Sectoral Economic Studies, cilt.13, ss.95-106, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Some determinants of publication performance A study of Turkish economics academicians

Journal of Scientometric Research, cilt.2, ss.85-91, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Technical efficiencies of faculties of economics in Turkey

Education Economics, cilt.17, ss.81-94, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Türkiye de Eğitime Devletin Müdahalesinin Yeterli Bir Gerekçesi Var mı

Liberal Düşünce, cilt.13, ss.5-23, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trusted markets The exchanges of Islamic companies

Comparative Economic Studies, cilt.48, ss.132-155, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyetin İlk Yıllarında İş Dünyasının Profili

Iktisat Isletme Ve Finans, cilt.19, ss.62-75, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet in ilk yıllarında iş dünyasının profili

İktisat İşletme ve Finans, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyeti Başarılı İşadamları

Toplumsal Tarih, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Sosyo ekonomik Sartlar ve Seçmen Davranışı

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.12, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müslüme Bal ın Makalesi Üzerine Bir Not

Ekonomik Yaklaşım, cilt.6, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Geçiş Ülkelerinde İktisat Eğitiminde Dönüşüm ve Uluslararası Görünürlük Balkan İktisatçıları Örneği

internatıonal conference on Eurasıan economıes 2014, Skopje, Makedonya, 1 - 03 Temmuz 2014, ss.671-675

İş dünyasının gözünden Sivas ekonomisinin 40 yılı 1965 2005

2. Yerel Ekonomiler Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Haziran 2010, ss.462-476

Kırgızistan Ekonomisinde Belirsizliğin Kaynakları

Proceedings of the first İnternetional Conference on the fiscal Policies in transititon economies, Bishkek, Kırgızistan, 16 Nisan 2004, ss.189-195

Kitap & Kitap Bölümleri

Bölgesel Kalkınma ve Bölge Bilimi Üzerine Yazılar

Üniversitelerin Bölge Ekonomisine Katkısı ve ”Her İle Bir Üniversite” Politikası: Türkiye’ye İlişkin Çalışmalar Üzerinden Kısa Bir Değerlendirme, Mehmet Karagül, Latif Gürkan Kaya, Onur Sungur, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.307-318, 2018

Düzenleyici kurumlar ve hukukun üstünlüğü

Düzenleyici otoritelerin şeffaflığı: Türkiye’deki rekabet soruşturmalarının şeffaflığı üzerine bir inceleme, Bican Şahin, Editör, Orion Kitabevi, ss.8-70, 2016

Anti Dumping Global Abuse of a Trade Policy Instrument

Calculating Normal Value as a Way of Protection: Some Evidence from Turkish Dumping Investigations, B. Debroy and D. Chakraborty, Editör, Academic Foundation, New Delhi, ss.49-66, 2007