Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1990 - 1996 Doktora

  Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

 • 1989 - 1991 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

 • 1982 - 1987 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1950 Doktora

  Mülkiyet Yapısı Etkinlik İlişkisi: Seker Fabrikaları Örneği

  Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü