Prof.Dr.

MURAT ÇOKGEZEN


İktisat Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisat Teorisi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1990 - 1996

1990 - 1996

Doktora

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

1989 - 1991

1989 - 1991

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

1982 - 1987

1982 - 1987

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1950

1950

Doktora

Mülkiyet Yapısı Etkinlik İlişkisi: Seker Fabrikaları Örneği

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

Araştırma Alanları

İktisat Teorisi

Akademik Unvanlar / Görevler

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

2000 - 2005

2000 - 2005

Yrd.Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

1990 - 2000

1990 - 2000

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

Yönetilen Tezler

2009

2009

Yüksek Lisans

Basel II Creative Commons License

ÇOKGEZEN M. (Danışman)

I.ÖZER(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Research Performance of Turkish Economists and Economics Departments: Another Update and a Review of the 2000s

ÇOKGEZEN M.

EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, cilt.55, sa.1, ss.133-149, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

Attitudes of Turkish students towards markets: are they different from their Western counterparts?

ÇOKGEZEN M.

EUROPEAN JOURNAL OF LAW AND ECONOMICS, cilt.43, sa.2, ss.359-366, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Between consumer demand and Islamic law: The evolution of Islamic credit cards in Turkey

ÇOKGEZEN M. , Kuran T.

JOURNAL OF COMPARATIVE ECONOMICS, cilt.43, sa.4, ss.862-882, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2006

2006

Publication performance of economists and economics departments in Turkey (1999-2003)

ÇOKGEZEN M.

Bulletin of Economic Research, cilt.58, sa.3, ss.253-265, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

2004

2004

Corruption in Kyrgyzstan: The facts, causes and consequences

ÇOKGEZEN M.

Central Asian Survey, cilt.23, sa.1, ss.79-94, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

2003

2003

Limits to alternative forms of capitalization: The case of Anatolian holding companies

Ozcan G., Cokgezen M.

WORLD DEVELOPMENT, cilt.31, sa.12, ss.2061-2084, 2003 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2000

2000

New fragmentations and new cooperations in the Turkish bourgeoisie

Cokgezen M.

ENVIRONMENT AND PLANNING C-GOVERNMENT AND POLICY, cilt.18, sa.5, ss.525-544, 2000 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Relationship between innovation, regional institutions and firm performance: Micro-evidence from Africa

Hussen M. S. , ÇOKGEZEN M.

AFRICAN JOURNAL OF SCIENCE TECHNOLOGY INNOVATION & DEVELOPMENT, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2021

2021

The impact of regional institutional quality on firm innovation: evidence from Africa

HUSSEN M. S. , ÇOKGEZEN M.

Innovation and Development, cilt.11, sa.1, ss.69-90, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Analysis of Factors Affecting Firm Innovation: An Empirical Investigation for Ethiopian Firms

Hussen M. S. , Çokgezen M.

Journal of African Business, cilt.21, sa.2, ss.169-192, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2019

2019

Endonezya’nın Kısa Süren Milli Otomobil Macerası

ÇOKGEZEN M.

İktisat ve Toplum, sa.108, ss.44-52, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Milli otomobil ile kalkınma: Malezya örneğinden çıkartılacak dersler

ÇOKGEZEN M.

İktisat ve Toplum, ss.87-98, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Determinants of University Choice A Study on Economics Departments in Turkey

ÇOKGEZEN M.

Yüksekögretim Dergisi, cilt.4, ss.23-31, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

International Visibility of Balkan Economists in the Post-Socialist Era

ÇOKGEZEN M. , ÇOKGEZEN J.

JOURNAL OF EAST-WEST BUSINESS, cilt.21, sa.2, ss.91-101, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE YAYGIN EĞİTİMİN YOKSULLUĞU AZALTMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ÇOKGEZEN M. , oyun e.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.19, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Attitudes of Turkish students against markets does studying economics matter

ÇOKGEZEN M. , ÇİLİNGİRTÜRK A. M.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL ECONOMICS, cilt.41, ss.944-955, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2014

2014

Internationalization of post Soviet economists evidence from Central Asia and the Caucasus

ÇOKGEZEN M. , ÇOKGEZEN J.

Journal of Economics and Political Economy, cilt.1, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Publication performance of economists and economics departments in Turkey (2006-2011): An update and comparison

ÇOKGEZEN M.

Regional and Sectoral Economic Studies, cilt.13, sa.3, ss.95-106, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2013

2013

Some determinants of publication performance A study of Turkish economics academicians

ÇOKGEZEN M.

Journal of Scientometric Research, cilt.2, ss.85-91, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Technical efficiencies of faculties of economics in Turkey

ÇOKGEZEN M.

Education Economics, cilt.17, sa.1, ss.81-94, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2008

2008

TÜRKİYE DE DEVLETİN EĞİTİME MÜDAHALESİNİNYETERLİ GEREKÇESİ VAR MI

ÇOKGEZEN M. , TERZİ N.

Lİberal Düşünce, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Türkiye de Eğitime Devletin Müdahalesinin Yeterli Bir Gerekçesi Var mı

TERZİ N. , ÇOKGEZEN M.

Liberal Düşünce, cilt.13, ss.5-23, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Trusted markets The exchanges of Islamic companies

ÖZCAN G. B. , ÇOKGEZEN M.

Comparative Economic Studies, cilt.48, ss.132-155, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Cumhuriyet in ilk yıllarında iş dünyasının profili

ÇOKGEZEN M. , GENÇ H., KORALTÜRK M.

İktisat İşletme ve Finans, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

Cumhuriyeti Başarılı İşadamları

ÇOKGEZEN M.

Toplumsal Tarih, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1996

1996

Türkiye de Sosyo ekonomik Sartlar ve Seçmen Davranışı

ÇOKGEZEN M. , ÖZTÜRK M.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.12, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1995

1995

Müslüme Bal ın Makalesi Üzerine Bir Not

ÇOKGEZEN M.

Ekonomik Yaklaşım, cilt.6, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2014

2014

Geçiş Ülkelerinde İktisat Eğitiminde Dönüşüm ve Uluslararası Görünürlük Balkan İktisatçıları Örneği

ÇOKGEZEN M. , ÇOKGEZEN J.

internatıonal conference on Eurasıan economıes 2014, Skopje, Makedonya, 1 - 03 Temmuz 2014, ss.671-675

2010

2010

İş dünyasının gözünden Sivas ekonomisinin 40 yılı 1965 2005

ALTUN T., ÇOKGEZEN M.

2. Yerel Ekonomiler Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Haziran 2010, ss.462-476

2004

2004

Kırgızistan Ekonomisinde Belirsizliğin Kaynakları

ÇOKGEZEN M. , Özcan G. B. , ÇOKGEZEN J.

Proceedings of the first İnternetional Conference on the fiscal Policies in transititon economies, Bishkek, Kırgızistan, 16 Nisan 2004, ss.189-195

Kitap & Kitap Bölümleri

2021

2021

“Milli Otomobil” Projesine Başka Bir Açıdan Bakmak

ÇOKGEZEN M.

Türkiye’nin Yerli Üretimi ve Politik Ekonomisi, Tiryakioğlu, Murad, Editör, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.377-384, 2021

2018

2018

Üniversitelerin Bölge Ekonomisine Katkısı ve ”Her İle Bir Üniversite” Politikası: Türkiye’ye İlişkin Çalışmalar Üzerinden Kısa Bir Değerlendirme

ÇOKGEZEN M. , ALTUN T.

Bölgesel Kalkınma ve Bölge Bilimi Üzerine Yazılar, Mehmet Karagül, Latif Gürkan Kaya, Onur Sungur, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.307-318, 2018

2016

2016

Düzenleyici otoritelerin şeffaflığı: Türkiye’deki rekabet soruşturmalarının şeffaflığı üzerine bir inceleme

ÇOKGEZEN M. , ILICAK A., TOKSOY F.

Düzenleyici kurumlar ve hukukun üstünlüğü, Bican Şahin, Editör, Orion Kitabevi, ss.8-70, 2016

2007

2007

Calculating Normal Value as a Way of Protection: Some Evidence from Turkish Dumping Investigations

BAHÇEKAPILI C. , ÇOKGEZEN M.

Anti Dumping Global Abuse of a Trade Policy Instrument, B. Debroy and D. Chakraborty, Editör, Academic Foundation, New Delhi, ss.49-66, 2007


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 53

h-indeksi (WOS): 3