Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Study of the International Law Commission on the “General Principles of Law” and anEvaluation of Current Developments

Public and private international law bulletin, vol.42, no.1, pp.403-453, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

The Place of the Jay Treaty in the Development of Modern International Arbitration

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.13, no.50, pp.443-472, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Türk-Yunan İlişkileri Kapsamında Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığının Çözüm Yeri Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı Olabilir mi?

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.27, no.2, pp.1013-1038, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Uluslararası Daimi Adalet Divanı ‘‘Wimbledon” Buharlı Gemisi Davası

Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, vol.8, no.25, pp.35-52, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Books & Book Chapters