Publications & Works

Articles Published in Other Journals

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 2030 GÜNDEMİ BAĞLAMINDA ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN ÖNLENMESİNDE SOSYAL KORUMA TABANLARI

International Journal of Management Economics and Business, vol.15, 2019 (Other Refereed National Journals)

Yükseköğretimde Devlet ve Vakıf Üniversiteleri: Sorunlar ve Politika Önerileri

Finans-Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi, pp.69-92, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Avrupa Birliği Göç Politikalarının Gelişimi: Misafir İşçi Kabulünden Sığınmacı Akınına

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, vol.1, pp.1-29, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

YAŞLANMANIN EMEK PİYASALARINA ETKİSİ: G8 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.6, pp.167-181, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ TAMAMLAYICI MI İKAME Mİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.5, pp.1-25, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İslam Toplumunda Sosyal Adalet Açısından Asgari Ücret

ULUSLARARASI İSLAM EKONOMİSİ, FİNANSI VE ETİK KONGRESİ (ISEFE-2018’GÜZ), İstanbul, Turkey, 3 - 04 November 2018

İslam ve Refah: Kaçınılmaz Bir Aktör Olarak Devlet

INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS, İstanbul, Turkey, 3 January - 04 November 2018, pp.1-9

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 2030 GÜNDEMİ BAĞLAMINDA ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN ÖNLENMESİNDE SOSYAL KORUMA TABANLARI

19. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ, Zonguldak, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.23-28

İslam Toplumunda Refahın Sağlanmasında Ailenin Rolü

International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics, İstanbul, Turkey, 7 - 08 April 2018, pp.37-46

ENGELLİLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ: KIRKLARELİ’xxNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

SOSYAL POLİTİKALAR: BİREYLER VE KURUMLAR ÇALIŞTAYI, İstanbul, Turkey, 23 December 2017

Engellilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi: Kırklareli’nde Bir Alan Araştırması

Sosyal Politikalar: Bireyler ve Kurumlar Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 23 December 2017

Türkiye’de Çocuk Refahina Yönelik SosyalPolitikalarin Dönüşümü

First Mediterranean InternationalConference on Social Sciences, 17 - 19 May 2017

Gelir Ve Servetin Yeniden Dağılımında Zekâtın Rolü

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı Ve Etik Kongresi (Isefe’17), İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2017, pp.552-567

Bir Proje Faaliyeti Örneği: Engelliliğin Farkında mısın?

19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Turkey, 15 - 19 March 2017, pp.418

CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY AFTER THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES “CHALLENGES: FROM DIVERSITY TO SYNERGY”, Skopje, Macedonia, 13 - 15 May 2016, pp.313-325

The Antecedents of Presenteeism and Sickness Absenteeism: A Research in Turkish Health Sector

11th International Strategic Management Conference, Vienna, Austria, 23 - 25 July 2015, vol.207, pp.398-403

Books & Book Chapters

İslam Toplumunda Sosyal Refah: Aktörler Ve Politikalar

in: İslami Düşünce Ekseninde İktisadi Mali Politik Meseleler, İlhan Eroğlu-Serkan Kekevi-Yusuf Temür, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.137-162, 2018

İslam ve Refah: Kaçınılmaz Bir Aktör Olarak Devlet

in: Politik İslam Ekonomisi, Ayfer Gedikli, Seyfettin Erdoğan, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.32-42, 2018

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE KARŞILAŞTIRMALI ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNİN KAVRAMSALÇERÇEVESİ

in: KARŞILAŞTIRMALI ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, RAMAZAN TİYEK, Editor, DORA YAYINCILIK, Bursa, pp.5-36, 2016

EMEK PİYASALARI

in: ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ, PARLAK ZEKİ, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AOF YAYINLARI, Erzurum, pp.1-34, 2015

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİNDE AKADEMİK EMEK PİYASASI

in: PROF DR İLKER PARASIZ A ARMAĞAN BİR DUAYEN İLE İKTİSAT VE FİNANSI ÇOK BOYUTLU DÜŞÜNMEK, ARI ALİ, Editor, EFİL YAYINLARI, Ankara, pp.367-388, 2014

Sendikaların Geleceği: Küreselleşme ve Yapısal Değişiklikler Açısın-dan Bir Analiz

in: Nusret Ekin’xxe Armağan, , Editor, TÜHİS, Ankara, pp.553-596, 2000