Education Information

Education Information

  • 1981 - 1987 Doctorate

    Uludağ Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Turkey

  • 1976 - 1980 Undergraduate

    Uludağ Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey