Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Aile İşletmelerinin Sermaye Yapısı Üzerine Bir İnceleme

MALİYE FİNANS YAZILARI, vol.118, no.118, pp.221-238, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Çokuluslu Şirketlerin Finansal Yönetiminde Transfer Fiyatlandırması ve Bir Uygulama,

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.41, no.1, pp.247-255, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Proforma Bilanço Hazırlama Yöntemleri ÜzerineBir İnceleme

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, pp.673-680, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Firma Değerlemesi Yaklaşımları ve Bir Otelcilik İşletmesi Örneği

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Dış Ticaretin Finansmanında Eximbank'ların Rolü ve Türk Eximbank

Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.3, pp.35-45, 1997 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Vergi Dünyası, no.180, pp.104-116, 1996 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Books & Book Chapters

Enflasyon Ortamında Finansal Tablo Analizi

in: Uygulamalı Finansal Tablolar Analizi, Doç.Dr. Aysel Gündoğdu, Editor, Gazi Kitabevi, İstanbul, pp.253-278, 2019