Doç.Dr.

MEHMET ALİ ÖZDEMİR


Atatürk Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1994 - 1998

1994 - 1998

Doktora

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Türkiye

1989 - 1992

1989 - 1992

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Türkiye

1982 - 1986

1982 - 1986

Lisans

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1998

1998

Doktora

Türk Halk Müziği sistematiği ve eğitim müziği besteciliğnde kullanılabilirliği

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

1992

1992

Yüksek Lisans

Bağlamanın solo bir çalgı olarak çok sesli kullanımı

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Halkbilimi (Folklor), Eğitim, Özel Eğitim, Müzik Eğitimi, Sanat, Müzik

Akademik Unvanlar / Görevler

2001 - Devam Ediyor

2001 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

1996 - 2001

1996 - 2001

Öğretim Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

1988 - 1996

1988 - 1996

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

2014 - 2015

2014 - 2015

Rektörlüğe Bağlı Koordinatör

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

2006 - 2009

2006 - 2009

Bölüm Başkan Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Bağlama Eğitimi II

Lisans

Lisans

Türk Halk Müziği ve Uygulaması II

Lisans

Lisans

Müzik Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarlama

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Müzik Yazıları ve Eleştirisi

Lisans

Lisans

Bireysel Çalgı III

Lisans

Lisans

Bağlama Eğitimi I

Lisans

Lisans

Bağlama Eğitimi I

Lisans

Lisans

Bağlama Eğitimi I

Lisans

Lisans

Türk Halk Müziği ve Uygulaması I

Lisans

Lisans

Bağlama Eğitimi I

Lisans

Lisans

Geleneksel Türk Halk Müziği

Yönetilen Tezler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda, Bağlamanın Eğitim-Öğretim Sürecinde Avrupa Müziğinin Etkisi ve Önemi

Özdemir M. A.

Intercultural Music Srudies 23, sa.23, ss.169-193, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2020

2020

GELİŞTİRİLMİŞ BİR ÇALGI OLARAK "IKLIĞ AİLESİ" VE EĞİTİM/ÖĞRETİM SÜREÇLERİ

Özdemir M. A.

The Journal of Academic Social Science, sa.107, ss.1-31, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2020

2020

BAĞLAMA EĞİTİMİNDE "SAĞ EL TEKNİKLERİ" İLE İLGİLİ MATEMATİKSEL BİR YÖNTEM ÖNERİSİ

Özdemir M. A.

The Journal of Academic Social Sciences/ASOS Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, sa.106, ss.36-46, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

İŞİTME ENGELLİLERDE PİYANO/KLAVYE ÖĞRETİMİ

Özdemir M. A.

ATLAS INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES , cilt.5, sa.17, ss.87-95, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Türkiye'ye Yeni (Model) Müzik Öğretmeni I

Özdemir M. A.

Opus Klasik Müzik Dergisi, sa.34, ss.52-53, 2018 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

2018

2018

Ders Kitaplarını Kimler Yazmalı? II

Özdemir M. A.

Opus Klasik Müzik Dergisi, sa.33, ss.60-61, 2018 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

2017

2017

Viyolonsel eğitimi sürecinde dizgeli öğretim modelinin öğrenci başarısına etkisi

Özdemir M. A. , Şen Ç.

International Journal of Human Sciences/Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.14, ss.3009-3029, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Halk Çalgıları ve Halk Çalgıları Orkestrası I

Özdemir M. A.

Opus Klasik Müzik Dergisi, sa.30, ss.54-55, 2017 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

2017

2017

HALK MÜZİĞİNDE İÇYAPI / DIŞYAPI İLİŞKİSİ

Özdemir M. A.

The Journal of Academic Social Sciences/ASOS Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, sa.44, ss.64-73, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Çalgı Öğretim Programları ve Bağlama'nın Durumu II

Özdemir M. A.

Opus Klasik Müzik Dergisi, sa.29, ss.64-65, 2017 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

2017

2017

Çalgı Öğretim Programları ve Bağlama'nın Durumu I

Özdemir M. A.

Opus Klasik Müzik Dergisi, sa.28, ss.64-65, 2017 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

2016

2016

Örgün ve Yaygın Eğitimde Neyi Öğreniyoruz

Özdemir M. A.

Opus Klasik Müzik Dergisi, sa.27, ss.68-69, 2016 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

2016

2016

Şaka Gibi Müzik Eğitimi Programı

Özdemir M. A.

Opus Klasik Müzik Dergisi, sa.26, ss.72-73, 2016 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

2016

2016

Arguvan'ın Yolu Tozdur Dumandır Ama!

Özdemir M. A.

Opus Klasik Müzik Dergisi, sa.25, ss.56-57, 2016 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

2016

2016

Türkiye'nin Müzik Belleği

Özdemir M. A.

Opus Klasik Müzik Dergisi, sa.23, ss.70-71, 2016 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

2016

2016

Bağlama'nın Güzel Sanatlar Liselerinde Açmazı

Özdemir M. A.

Opus Klasik Müzik Dergisi, sa.24, ss.56-57, 2016 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

2016

2016

Halk Müziği Derlemelerinin Kaderi

Özdemir M. A.

Opus Klasik Müzik Dergisi, sa.22, ss.60-61, 2016 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

2016

2016

“Türkiye’de Müzik Politikası Taa O zaman Konuşulmuştu!”

Özdemir M. A.

Opus Klasik Müzik Dergisi, sa.21, ss.64-65, 2016 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

2015

2015

“İşitme Engelliler Kalbiyle Duyuyor”

Özdemir M. A.

Opus Klasik Müzik Dergisi, sa.18, ss.90-91, 2015 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

2015

2015

“Müzik Öğretmek İçin Müzik Öğretmeni Yetiştirememe Modeli”

Özdemir M. A.

Opus Klasik Müzik Dergisi, sa.20, ss.62-63, 2015 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

2015

2015

“İşitme Engellilere Çalgı Öğretilebilir mi?”

Özdemir M. A.

Opus Klasik Müzik Dergisi, sa.19, ss.70-71, 2015 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

2003

2003

Halk Müziğinde Uygulama Sorunu

Özdemir M. A.

Folklor/ Halk Bilim Dergisi, cilt.6, sa.51, ss.61-63, 2003 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

2003

2003

"Çocukların Gelişiminde Müzik Aletlerinin Önemi"

Özdemir M. A.

Çoluk Çocuk Dergisi, sa.22, ss.10-11, 2003 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2010

2010

"Bireysel Çalgı Bağlama Dersinin İçerik ve Uygulama İlişkisi"

Özdemir M. A.

9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Aralık 2010, ss.637-648

2020

2020

HALK ÇALGILARI İLE “BEETHOVEN” ESERLERİ SESLENDİRMEK/SESLENDİREBİLMEK

Özdemir M. A.

250. Doğum Gününde, Türkiye'de Ludwig Van Beethoven Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 17 Aralık 2020

2014

2014

Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda, Bağlama’nın Eğitimi/Öğretimi Sürecinde Avrupa Müziğinin Yeri Ve Önemi”

Özdemir M. A.

2014 Türk-Alman Araştırma, Eğitim ve İnovasyon Yılı Fikirler Yarışması, “Transfer Ve Çeşitlilik; Müzik Ve Kültürler Ötesi Uygulama: Almanya – Türkiye”, Berlin, Almanya, 9 - 11 Ekim 2014

2018

2018

" Muzaffer Sarısözen'den Sonra Halk Müziğinde Sistem Sorunu"

Özdemir M. A.

Vefatının 55. Yılında Muzaffer Sarısözen Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Ekim 2018, sa.20, ss.287-298 Creative Commons License

2018

2018

Muzaffer Sarısözen'den Sonra Halk Müziğinde Sistem Sorunu

Özdemir M. A.

Vefatının 55. Yılında Muzaffer Sarısözen Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Ekim 2018, ss.287-298 Creative Commons License

2019

2019

İşitme Engelillerin Müzik Eğitimi Sürecinde Blok Flüt Öğretimi

Özdemir M. A.

5. BEYNƏLXALQ SOSIAL ELMLƏR KONFRANSI, Baku, Azerbaycan, 1 - 04 Ağustos 2019, ss.43-57 Creative Commons License

2017

2017

"İşitme Engellilerde Piyano-Klavye/ Öğretimi"

Özdemir M. A.

2.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, sa.17, ss.87-95 Creative Commons License

2012

2012

"Bağlama'nın Eğitim Öğretim Sürecinde Kullanılabilecek Materyallerin Geliştirilmesi"

Özdemir M. A.

1. Uluslararası Nida Tüfekçi Bağlama Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 9 - 13 Nisan 2012, sa.11, ss.201-207 Creative Commons License

2013

2013

Muzaffer Sarısözen'den Günümüze Halk Müziği ve Çokseslilik İlişkisi

Özdemir M. A.

Ölümünün 50. Yılında Muzaffer Sarısözen Semozyumu, Sivas, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2013, cilt.2, sa.22, ss.35-47

2009

2009

"Arguvan Ezgilerinin Halk Müziğine Etkileri ve Halk Müziğinin Arguvan Ezgilerine Etkileri"

Özdemir M. A.

2. Ulusal Arguvan Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 31 Ekim - 01 Kasım 2009, ss.18-23 Creative Commons License

2009

2009

İşitme Engellilerde Çalgı Öğretimi

Özdemir M. A.

Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009, cilt.2, ss.387-394 Creative Commons License

2007

2007

Yeni Bir Çalışma Alanı Olarak Halk Çalgıları Orkestrası

Özdemir M. A.

"Halk Müziğinde Çalgılar" Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2007, sa.8, ss.524-533 Creative Commons License

2002

2002

Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Bireysel Çalgı Öğretiminde Psiko-Motor Beceri Geliştirme İle İlgili Basamaklama"

Özdemir M. A.

2000'li Yıllarda I. Öğrenme-Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2002, ss.56 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Iklığ Metodu (Yaylı Bağlama)

Özdemir M. A.

Parodi Yayıncılık Dağıtım Pazarlama (GRAM), İstanbul, 2020 Creative Commons License

2017

2017

Oyun Nedir?, Neden Önemlidir, Yararları Nelerdir?

Aydın A. , Azkeskin K. , Güven G., Derya K., Karaaslan Ö., Ergin G., et al.

Özel Eğitimde Oyun ve Müzik, Aydan AYDIN, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.1-19, 2017

2014

2014

Bağlama (Tambura) Albümü)

Özdemir M. A.

Marmara Yayınları, İstanbul, 2014 Creative Commons License

2004

2004

Şarkılardan 10 tanesi Söz- Müzik ve CD kaydının tamamı.

Özdemir M. A.

Müzikli Çocuk Oyunları, Özgül Polat Unutkan, Editör, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, ss.40-59, 2004 Creative Commons License

2003

2003

20 Şarkının Söz- Müzik ve CD kayıtları

Özdemir M. A.

Şarkılarla Ve Oyunlarla Öğrenelim, Küçükadımlar, Editör, Su Yayınları, İstanbul, ss.2-40, 2003 Creative Commons License

2003

2003

Müziklendirme ve CD Kayıtları Tarafımca Yapılmıştır

Özdemir M. A.

"Pengu Öyküleri" Müzikli Öyküler, Şükran Oğuzkan, Editör, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, ss.1-16, 2003 Creative Commons License

2003

2003

Müziklendirme ve CD Kayıtları Tarafımca Yapılmıştır.

Özdemir M. A.

"Sevimli Öyküleri" Müzikli Öyküler, Ayşe Turla, Editör, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, ss.1-16, 2003 Creative Commons License

2003

2003

Müziklendirme ve CD Kayıtları Tarafımca Yapılmıştır

Özdemir M. A.

"Eğlenceli Öyküleri" Müzikli Öyküler, Nuray Bulan, Editör, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, ss.1-80, 2003 Creative Commons License

2002

2002

Orff Çalgıları Metodu

Özdemir M. A.

Gazi Kitabevi, Ankara, 2002 Creative Commons License

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Porte Akademik/Jurnal of Music and Dance Studies

Değerlendirme Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2020

Aralık 2020

EURASIAN JOURNAL OF MUSIC AND DANCE (ONLINE)

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2014

Haziran 2014

Jurnal of Music and Dance Studies

Diğer Dergiler

Mayıs 2010

Mayıs 2010

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2006

Haziran 2006

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Aralık 2020

Aralık 2020

250. Doğum Gününde, Türkiye'de Ludwig Van Beethoven Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Özdemir M. A.
Edirne, Türkiye

Nisan 2018

Nisan 2018

Dünya Ses Günü Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Özdemir M. A.
İstanbul, Türkiye

Nisan 2014

Nisan 2014

İpek Yolunda Müzik Kültürü ve Müzik Eğitimi MÜZED Bölge Konferansı

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Özdemir M. A.
İstanbul, Türkiye

Mart 2012

Mart 2012

Bugün Toplum ve Müzik -16

Çalıştay Organizasyonu

Özdemir M. A.
İstanbul, Türkiye

Kasım 2011

Kasım 2011

Bugün Toplum ve Müzik -13

Çalıştay Organizasyonu

Özdemir M. A.
İstanbul, Türkiye

Aralık 2010

Aralık 2010

9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu,

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Özdemir M. A.
İstanbul, Türkiye

Mayıs 2010

Mayıs 2010

Ulusal Müzik ve Müzikoloji Çalıştayı

Çalıştay Organizasyonu

Özdemir M. A.
İstanbul, Türkiye

Nisan 2010

Nisan 2010

Geleneksel Halk Dansları ve Müziğinin Sahnede Yaşatılması/KKTC

Sosyal Faaliyet Organizasyonu

Özdemir M. A.
Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc)

Mart 2009

Mart 2009

Bugün Toplum ve Müzik-6

Çalıştay Organizasyonu

Özdemir M. A.
İstanbul, Türkiye

Eylül 2008

Eylül 2008

Bugün Toplum ve Müzik-4

Çalıştay Organizasyonu

Özdemir M. A.
İstanbul, Türkiye

Ekim 2007

Ekim 2007

2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik Ve Bektaşilik

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Özdemir M. A.
Ankara, Türkiye

Eylül 2006

Eylül 2006

2. İstanbul Müzik Öğretmenleri Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Özdemir M. A.
İstanbul, Türkiye

Eylül 2005

Eylül 2005

1. İstanbul Müzik Öğretmenleri Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Özdemir M. A.
İstanbul, Türkiye

Ödüller

Ağustos 2014

Ağustos 2014

46. Uluslararası Dağ Folkloru Festivali Stilize Halk Oyunları Dünya 1. (Müzik Yönetmenliği)

46. Uluslararası Dağ Folkloru Festivali Komitesi

Ağustos 2014

Ağustos 2014

46. Uluslararası Dağ Folkloru Festivali Halk Müziği Dünya 2. (Müzik Yönetmeni ve Bağlama Sanatçısı)

46. Uluslararası Dağ Folkloru Festivali Komitesi

Mayıs 2008

Mayıs 2008

Türk Halk Müziği Formunda Beste Yarışması 1. Ödülü

İzmir Karşıyaka Belediyesi

Ağustos 2007

Ağustos 2007

39.Uluslararası Dağ Folkloru Festivali Halk Müziği Dünya 2. (Müzik Yönetmeni ve Bağlama Sanatçısı)

39. Uluslararası Dağ Folkloru Festivali Komitesi

Ağustos 2007

Ağustos 2007

Stilize Halk Oyunları Dünya 1. (Müzik Yönetmeni)

39. Uluslararası Dağ Folkloru Festivali Komitesi

Ekim 2001

Ekim 2001

Çocuk Şarkıları Yarışması Mansiyon Ödülü

Kültür Bakanlığı

Sanatsal Etkinlik

Mart 2020

Mart 2020

İTÜ TMDK Konserleri/Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Orkestrası Konseri

Özdemir M. A.

Mart 2018

Mart 2018

Türkülere Can Verenler/Folklor Kurumu Konseri

Özdemir M. A.

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Kıbrıs Esentepe Belediyesi 10. Zerdali Festivali/ Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Orkestrası Konseri

Özdemir M. A.

Mayıs 2016

Mayıs 2016

“İŞİTME ENGELLİLER ORKESTRASI"

Özdemir M. A.

Mart 2015

Mart 2015

100. Yılında Çanakkale Zaferi/FEF Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

Özdemir M. A.

Haziran 2014

Haziran 2014

Bağlama (Tambura) Albümü Tanıtım Konseri

Özdemir M. A.

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Marmara Üniversitesi AEF GSEB Müzik Öğretmenliği ABD Yılsonu Konseri/Halk Çalgıları Orkestrası

Özdemir M. A.

Mayıs 2012

Mayıs 2012

Marmara Üniversitesi AEF, GSEB, Müzik Öğretmenliği ABD Yılsonu Konseri/Halk Çalgıları Orkestrası

Özdemir M. A.

Haziran 2011

Haziran 2011

Marmara Üniversitesi AEF, GSEB Müzik Öğretmenliği ABD Yılsonu Konseri/Halk Çalgıları Orkestrası

Özdemir M. A.

Mayıs 2011

Mayıs 2011

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi THM Korosu Konseri

Özdemir M. A.

Aralık 2009

Aralık 2009

Kıbrıs Kanlı Noel'in 46. Anma Günü Konseri/ Emekli Subaylar Derneği /Tar -Bağlama Sanatçısı

Özdemir M. A.

Haziran 2009

Haziran 2009

90. Yılında Milli Mücadele/ AEF Müzik Eğitimi Halk Müziği Konseri

Özdemir M. A.

Mayıs 2009

Mayıs 2009

Marmara Üniversitesi SKS Daire Başkanlığı Halk Çalgıları Orkestrası Konseri

Özdemir M. A.

Mart 2009

Mart 2009

Marmara Üniversitesi Kadıköy Resitalleri

Özdemir M. A.

Mayıs 2008

Mayıs 2008

Marmara Üniversitesi SKS Daire Başkanlığı Halk Çalgıları Orkestrası Konseri

Özdemir M. A.

Mart 2008

Mart 2008

Çanakkale Şehitleri Anma Günü Konseri/ Emekli Subaylar Derneği

Özdemir M. A.

Temmuz 2007

Temmuz 2007

19. Motiflerle Anadolu Kültür Şenliği/Motif Vakfı-Müzik Yönetmeni ve Bağlama Sanatçısı

Özdemir M. A.

Haziran 2007

Haziran 2007

Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/15.Bilim, Kültür ve Sanat Şenlikleri/BHEM Halk Oyunları Müzik Yönetmeni ve Bağlama Sanatçısı

Özdemir M. A.

Haziran 2006

Haziran 2006

Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/14. Bilim, Kültür ve Sanat/BHEM Yıl Sonu Gösterisi/Halk Oyunları Müzik Danışmanı ve Bağlama Sanatçısı

Özdemir M. A.

Ocak 2005

Ocak 2005

Kıbrıs Nasıl Alındı / Emekli Subaylar Derneği Konseri

Özdemir M. A.

Mayıs 2003

Mayıs 2003

Halk Çalgıları Orkestrası Konseri

Özdemir M. A.

Ekim 2001

Ekim 2001

Cumhuriyet Konseri

Özdemir M. A.Sanat Eserleri

Mart 2020

Mart 2020

Özgün Eser

Türk Halk Müziği-"Baharı Beklerken"/ Solo Iklığ İçin

Şubat 2020

Şubat 2020

Özgün Eser

Oda Müziği-"Gün" /Iklığ ve Piyano İçin

Aralık 2019

Aralık 2019

Özgün Eser

Oda Müziği-"Bekleyiş"/Iklığ Kuartet

Kasım 2019

Kasım 2019

Düzenleme

Oda Müziği-"Yârim İstanbul'u Mesken mi Tuttun?"/Alto ve Tenor Iklığ İçin

Temmuz 2019

Temmuz 2019

Özgün Eser

Oda Müziği-"Yağmur" /Iklığ ve Piyano İçin

Kasım 2018

Kasım 2018

Düzenleme

Oda Müziği-"Naz Barı" /Alto ve Tenor Iklığ İçin

Kasım 2018

Kasım 2018

Düzenleme

Oda Müziği-"Söke Oyun Havası" /Iklığ ve Piyano İçin

Eylül 2018

Eylül 2018

Düzenleme

Oda Müziği-"Elmas Oyun Havası"/Iklığ ve Piyano İçin

Ağustos 2018

Ağustos 2018

Özgün Eser

Türk Halk Müziği-"Rondo"/ Solo Iklığ İçin

Ekim 2017

Ekim 2017

Özgün Eser

Oda Müziği-"Yaz'a Veda"/ Iklığ ve Piyano İçin

Ağustos 2017

Ağustos 2017

Düzenleme

Oda Müziği-"Koçeri Bar Havası" /Iklığ ve Piyano İçin

Nisan 2013

Nisan 2013

Özgün Eser

Türk Halk Müziği-"Bozkır"/Solo Bağlama İçin

Nisan 2009

Nisan 2009

Düzenleme

Oda Müziği-"Süit-2"/ Halk Çalgıları Orkestrası İçin (Tefenni Zeybeği-Azeri Oyun Havası-Sinsin Halayı)

Nisan 2009

Nisan 2009

Özgün Eser

Türk Halk Müziği-"Sarı Beşik"/ Solo Bağlama İçin Üç Bölümlü Eser

Ağustos 2006

Ağustos 2006

Özgün Eser

Türk Halk Müziği-"Fa Hora Trakya"/ Solo Bağlama İçin

Mayıs 2006

Mayıs 2006

Özgün Eser

Türk Halk Müziği-"Özgürlüğe Yürüyüş" /Solo Bağlama İçin Marş

Mart 2005

Mart 2005

Özgün Eser

Türk Halk Müziği-"Turkuaz"/Solo Bağlama İçin

Mayıs 2004

Mayıs 2004

Düzenleme

Oda Müziği-"Feracemi Al İsterim" /Halk Çalgıları Orkestrası ve Şan İçin

Mayıs 2004

Mayıs 2004

Özgün Eser

Oda Müziği-"Süit-1/Halk Çalgıları Orkestrası İçin

Mayıs 2003

Mayıs 2003

Özgün Eser

Oda Müziği-"Şöyle Garip Bencileyin"/Halk Çalgıları Orkestrası ve Tenor İçin

Nisan 2003

Nisan 2003

Düzenleme

Oda Müziği-"Şur Rengi"/Halk Çalgıları Orkestrası İçin

Nisan 2003

Nisan 2003

Düzenleme

Oda Müziği-"Karanfilim Budama"/Halk Çalgıları Orkestrası ve Şan İçin

Mart 2003

Mart 2003

Düzenleme

Oda Müziği-"İlimon Ektim Taşa" /Halk Çalgıları Orkestrası ve Şan İçin

Şubat 2003

Şubat 2003

Düzenleme

Oda Müziği-"Ala Geyik"/ Halk Çalgıları Orkestrası ve Şan İçin

Ocak 2003

Ocak 2003

Özgün Eser

Oda Müziği-"Bahar Marşı" /Bağlama Dörtlüsü/Kuartet

Ağustos 2002

Ağustos 2002

Özgün Eser

Oda Müziği-"Esti Zigana Dağı"/Halk Çalgıları Orkestrası ve Şan İçin

Haziran 2002

Haziran 2002

Düzenleme

Oda Müziği-"Yere Düştü Alamadım Fesimi"/Halk Çalgıları Orkestrası ve Şan İçin

Temmuz 2001

Temmuz 2001

Özgün Eser

Oda Müziği-"Yolculuk"/ Halk Çalgıları Orkestrası İçin

Mart 2001

Mart 2001

Özgün Eser

Diğer-"Bir Ağaç Olsam, Bin Ağaç Olsam" Piyano Eşlikli Çocuk Çarkısı

Temmuz 1999

Temmuz 1999

Özgün Eser

Türk Halk Müziği-"Ekin Zamanı"/ Solo Iklığ veya Bağlama İçin

Kasım 1993

Kasım 1993

Özgün Eser

Türk Halk Müziği-"Dizisel Çeşitleme"/Solo Bağlama İçin (3 Bölüm Süit)

Eylül 1991

Eylül 1991

Özgün Eser

Türk Halk Müziği-"Açılış"/Solo Bağlama İçin

Mart 1991

Mart 1991

Özgün Eser

Oda Müziği-"Arayış"/Bağlama Dörtlüsü/Kuartet

Ekim 1990

Ekim 1990

Özgün Eser

Oda Müziği-"Köyde Düğün"/ Yaylı Çalgılar İçin Oda Müziği

Nisan 1990

Nisan 1990

Düzenleme

Oda Müziği-"Ben Ağlarım Yane Yane" /Iklığ Kuartet (Tekrar Uyarlama)

Şubat 1990

Şubat 1990

Düzenleme

Oda Müziği-"Trakya Karşılaması"/Yaylı Çalgılar Orkestrası İçin Oda Müziği

Jüri Üyelikleri

Şubat-2021

Şubat 2021

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Teknik Üniversitesi

Şubat-2021

Şubat 2021

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Teknik Üniversitesi

Haziran-2020

Haziran 2020

Tez Savunma (Sanatta Yeterlik)

Tez Savunma (Sanatta Yeterlik) - Haliç Üniversitesi

Şubat-2019

Şubat 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - İstanbul Teknik Üniversitesi

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Teknik Üniversitesi

Haziran-2014

Haziran 2014

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Teknik Üniversitesi

Haziran-2014

Haziran 2014

Tez Savunma (Sanatta Yeterlik)

Tez Savunma (Sanatta Yeterlik) - Trakya Üniversitesi

Haziran-2014

Haziran 2014

Tez Savunma (Sanatta Yeterlik)

Tez Savunma (Sanatta Yeterlik) - Trakya Üniversitesi

Haziran-2013

Haziran 2013

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Teknik Üniversitesi

Ocak-2013

Ocak 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Teknik Üniversitesi

Temmuz-2012

Temmuz 2012

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Mart-2012

Mart 2012

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Teknik Üniversitesi

Şubat-2012

Şubat 2012

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Teknik Üniversitesi

Haziran-2011

Haziran 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Teknik Üniversitesi

Haziran-2011

Haziran 2011

Tez Savunma (Sanatta Yeterlik)

Tez Savunma (Sanatta Yeterlik) - İstanbul Teknik Üniversitesi

Ocak-2011

Ocak 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Teknik Üniversitesi

Haziran-2010

Haziran 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Teknik Üniversitesi

Haziran-2010

Haziran 2010

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Teknik Üniversitesi

Haziran-2010

Haziran 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2010

Haziran 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Teknik Üniversitesi

Haziran-2010

Haziran 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Teknik Üniversitesi

Haziran-2010

Haziran 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Teknik Üniversitesi

Mayıs-2010

Mayıs 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Teknik Üniversitesi

Haziran-2009

Haziran 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Teknik Üniversitesi

Haziran-2009

Haziran 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Teknik Üniversitesi

Haziran-2009

Haziran 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Teknik Üniversitesi

Temmuz-2008

Temmuz 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Teknik Üniversitesi

Mayıs-2008

Mayıs 2008

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Teknik Üniversitesi

Haziran-2007

Haziran 2007

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Teknik Üniversitesi

Haziran-2007

Haziran 2007

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Haziran-2007

Haziran 2007

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Teknik Üniversitesi

Haziran-2006

Haziran 2006

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Teknik Üniversitesi

Nisan-2006

Nisan 2006

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Kocaeli Üniversitesi

Haziran-2005

Haziran 2005

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi