Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hicaz Bölgesinin Meşhur Putları: Lât, Menât ve Uzzâ

Siyer Araştırmaları, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İslâm’dan Önce Tâif

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.54, pp.79-103, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İslâm Öncesi Medine

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.95-113, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ebvâ

Siyer, vol.1, no.1, pp.48-49, 2017 (Non-Refreed Journal)

Fedek

Siyer, 2017 (Non-Refreed Journal)

Tâif

Siyer, 2017 (Non-Refreed Journal)

Hayber

Siyer, 2017 (Non-Refreed Journal)

Cemel Vakʻasıʼna Farklı Bir Yaklaşım- Linda D. Lau Örneği

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, pp.21-37, 2011 (Other Refereed National Journals)

A Dıfferent Approach to The Battle of Camel: Lında D. Lau

Journal of Intercultural and Religious Studies, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Benî Kurayza Gazvesi İle İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi- İbn Hişâm Örneği

İstanbul Üniversitesi Edebiyat FakültesiTarih Dergisi, pp.1-18, 2011 (Other Refereed National Journals)

Hulefâ-yi Râşidîn Dönemi Olayları Karşısında Abdullah b. Abbas

EKEV Akademi Dergisi, vol.14, pp.199-210, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hz. Ebû Bekir Döneminde Irak Fetihleri

EKEV Akademi Dergisi, vol.14, pp.267-288, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Müsteşriklerin Gözüyle Seyf b Ömer

Usûl İslam Araştırmaları, pp.125-140, 2008 (Other Refereed National Journals)

Asabiyet ve Erken Dönem İslâm Siyasî Tarihindeki Etkileri

İslâm Araştırmaları Dergisi, no.12, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Câhiliyeʼden İslâmʼa Kadın ve Değişim

II. Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu, 18 November 2019

İbn Şihâb ez-Zührî ve Tarihçiliği

Asır Asır İslami İlimler Uluslararası Sempozyumu, 24 - 25 October 2019

Lisansüstü Eğitimde Siyer Öğretiminin Sorunları ve Çözüm Öneriler

ULUSLARARASI YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU, 24 - 25 October 2019

Tarih Kaynağı Olarak Kur’an Kıssaları

III. Uluslararası Ahmedi Hani Sempozyumu, 5 - 06 October 2019

Cemel Vakʿasına Farklı Yaklaşım

Hz. Ali Sempozyumu, Turkey, 4 - 05 October 2019

İyâz b. Ganm ve Malatyaʼnın Fethi

Ortaçağda Malatya, Turkey, 10 April 2019

Hz. Peygamber ve Gençler

Peygamberimiz ve Gençlik, 19 November 2018

Hz. Ebû Bekir Dönemi Fetihleri

Uluslararası Hz. Ebû Bekir Sempozyumu, Turkey, 2 - 03 November 2018

İnsanî İlişkilerde Model Olarak Hz. Peygamber

Uluslararası İslâm ve Model İnsan, 26 - 27 April 2018

Hz. Ömer Dönemi Irak Fetihleri

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, 2 - 04 November 2017

Hz. Ömer Dönemi Malî Sistem

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, 2 - 04 November 2017

İslam Öncesi Arap Yarımadasında Ticaret Hayatı

HZ. PEYGAMBER ÖNCESİ ARAP TOPLUMU, Turkey, 20 - 21 January 2018

Urfa Bölgesi Fetihleri

Medeniyetler Beşigi Orta Dogu ve Şanlıurfa, 11 - 12 May 2017

İyaz b Ganm ve Harranʼın Fethi

I. Uluslararası İslâm Tarihi ve Medeniyetinde HarranSempozyumu Programı, 4 - 07 May 2017

Books & Book Chapters

Hz. Ömer

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2021

Hz. Ebû Bekir

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2021

İslâm Öncesi Güney ve Kuzey Arabistan Tarihi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kur’an Araştırmaları Merkezi Yayınları, İstanbul, 2020

İYÂZ B. GANM VE MALATYAʼNIN FETHİ

in: ORTAÇAĞ’DA MALATYA, Doç. Dr. Yahya BAŞKAN,Dr. Öğr. Üyesi Murat ZENGİN,Prof. Dr. Orhan YAZICI,Dr. Osman KARACAN, Editor, Bilsam, Malatya, pp.37-46, 2019

Hz. Peygamber Döneminde Yahudilerʼle İlişkiler

in: Siyer: Medine Dönemi, İdris Söylemez, Editor, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Malatya, pp.119-127, 2019

İslam Öncesi Dönemde Suikast ve Meşhur Suikastçiler

in: Siyer Yıllığı II, Prof. Dr. Şaban Öz, Editor, Endülüs, İstanbul, pp.23-31, 2019

ʿİyâz b. Ganm ve Harranʼın Fethi

in: İSLÂM TARİHİ VE MEDENİYETİNDE HARRAN, Kasım Şulul v.dğr., Editor, Berikan, Ankara, pp.27-31, 2018

Barajın Değiştirdiği Tarih

in: Siyer Yıllığı I, Şaban Öz, Editor, Endülüs, İstanbul, pp.85-89, 2018

Urfa Bölgesi Fetihleri

in: Medeniyetler Beşiği Orta Doğu ve Şanlıurfa, Metin Eriş, Editor, Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa, pp.32-38, 2017

Hz. Peygamber’in Cihad Anlayışı ve Kültüre Yansımaları

in: Dinler ve Cihad, İslâm Kaynaklarında, Geleneğinde ve Günümüzde Cihad, Ahmet Ertürk, Editor, Kuramer, İstanbul, pp.249-261, 2016

Siyer Öğretimi_Ortaokul ve Ortaöğretim

in: SİYER ÖĞRETİMİ Ortaokul ve Orta Öğretim Kurumlarında Siyer Öğretiminin Problemleri ve Çözüm Önerileri, Muhammed Ali Alioğlu, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.41-74, 2016

İbn Sa‘d’ın Hayatı, Eserleri, Hocaları ve Öğrencileri

in: Bir Âlim Bir eser İbn Sa‘d ve Tabakât, Muhammed Ali ALİOĞLU, Editor, Siyer, İstanbul, pp.69-83, 2014

Episodes in the Encyclopedia

MA‘N b. ZÂİDE

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.EK-2. cildinde, 191-192 numaralı sayfalar, 2016

Hamed el-Câsir

TDV Yayınları, pp.EK-1. cildinde, 525-527 numaralı sayfalar, 2016

EKVA‘, Muhammed b. Ali

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.EK-1. cildinde, 399-400 numaralı sayfalar, 2016

el-Hâc Merhabâ

TDV Yayınları, pp.EK-1. cildinde, 500-501 numaralı sayfalar, 2016

ZÂVÎ, Tâhir Ahmed

TDV Yayınları, pp.EK-2. cildinde, 694-696 numaralı sayfalar, 2016

Hasenî

TDV Yayınları, pp.540-541, 2016

Ekvaʿ, İsmâil b. Ali

TDV Yayınları, pp.EK-1. cildinde, 398-399 numaralı sayfalar, 2016

Halîl Beydes

TDV Yayınları, pp.EK-1. cildinde, 519-521 numaralı sayfalar, 2016

Zûkār Savaşı

TDV Yayınları, pp.44. cildinde, 506-507 , 2013