Education Information

Education Information

 • 2002 - 2008 Doctorate

  Marmara University, Institute of Social Sciences, İslam Tarihi (Dr), Turkey

 • 2000 - 2002 Postgraduate

  Marmara University, Institute of Social Sciences, İslam Tarihi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1995 - 2000 Undergraduate

  Marmara University, Faculty of Theology, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Seyf b. Ömer ve Tarihçiliği

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi (Dr)

 • 2002 Postgraduate

  İbn A`sem el-Kufi`nin (ö. 320/932`den sonra) Kitabü`l-Fütuh`un de Hz. Ebu Bekir Dönemi

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi (Yl) (Tezli)