Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Akademik Tartışma Modeli: Boyutları ve Türkçe Derslerinde Uygulanması

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.10, no.1, pp.1-14, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe ders kitaplarındaki metni anlama sorularının eleştirel düşünme becerilerine göre incelenmesi

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.22, pp.290-311, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Yönünden İncelenmesi

Türkiye Eğtim Dergisi, vol.5, no.1, pp.175-190, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Becerisine Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.387-404, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültür Aktarımının Ders Kitapları Bağlamında İncelenmes

13. Uluslararası Dil, Yazın ve DeyişbilimSempozyumu: BasitÜslup, 26 - 28 September 2013, pp.263-272

Türkçe Derslerinde Akademik Tartışma Modelinin Kullanılabilirliği Üzerine Bir Durum İncelemesi

10th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.139-153

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Becerileri

IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2012, pp.2032-2041

Functions of the Case Category Suffixes Through Advertising Texts By Teaching Turkish As a Foreign Language

2nd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, Saraybosna, 4 - 06 May 2012

Books & Book Chapters

Eleştirel Okuma

in: Türkçe Öğretimi-2, Berna Ürün Karahan, Editor, Kriter, İstanbul, pp.41-64, 2021