Education Information

Education Information

 • 2013 - 2019 Doctorate

  Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Turkish and Social Science Education, Turkey

 • 2007 - 2012 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Department Of Publıc Admınıstratıon, Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Marmara University, Institute of Educational Sciences, Türkçe Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Turkish Language Teaching, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  AKADEMİK TARTIŞMA MODELİNİN TÜRKÇE DERSLERİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR DURUM ARAŞTIRMASI

  Marmara University, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 • 2011 Postgraduate

  Türkçe kaynak metinlerin söz dağarcığına katkısı: Çagatay Tilinin İzahlik Lugiti örneği

  Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • A2 Elementary German