Education Information

Education Information

 • 2016 - Continues Doctorate

  Marmara University, Faculty Of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

 • 2012 - 2015 Postgraduate

  Sakarya University, Faculty Of Theology, Department Of Foundatıons Of Islamıc Scıences, Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2015 Postgraduate

  İsm-i Tafdil Kalıplarının Kur'an-ı Kerim'de Kullanımı

  Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü