Publications & Works

Books & Book Chapters

Uluslararası Üretim Zincirleri ve Emek: Türkiye Otomotiv Sektörü Deneyimi.

in: Finansallaşma Kıskacında Türkiye’de Devlet, Sermaye Birikimi ve Emek, Pınar Bedirhanoğulları,Özlem Çelik,Hakan Mıhçı, Editor, Nota Bene, İstanbul, pp.185-220, 2017

Türkiye İşçi Sınıfının Maddi Varlığı ve DeğişenYapısı

in: Marksizm ve Sınıfflar Dünya da ve Türkiye de Sınflar ve Mücadeleleri, Sungur Savran,Kurtar Tanyılmaz ve E. Ahmet Tonak , Editor, YORDAM, İstanbul, pp.251-280, 2014

Türkiye'de Göçmen İşçiler ve İşgücü Piyasası Etkileri

in: Türkiye de Yabancı İşçiler, Aylan Arı, Editor, Derin yayınevi, İstanbul, pp.129-155, 2007