Education Information

Education Information

 • 2015 - Continues Doctorate

  Bogazici University, Instıtute Of Socıal Scıences, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (Dr), Turkey

 • 2010 - 2012 Postgraduate

  Koc University, Instıtute Of Socıal Scıences, Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2005 - 2010 Undergraduate

  Ihsan Dogramaci Bilkent University, Faculty Of Economıcs, Admınıstratıve And Socıal Scıences, Department Of Polıtıcal Scıence And Publıc Admınıstratıon, Turkey

Dissertations

 • 2012 Postgraduate

  Explaining advocacy agenda: Human rights NGOs in Turkey

  Koç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli)