Publications & Works

Articles Published in Other Journals

FUTBOL TARAFTARLIĞI, ÖZDEŞLEŞME VE KİMLİK: TARAFTARLIKTAN FANATİZME...

Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.6, pp.85-105, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Futbolun Kitleselliği ve Toplumsal İşlevleri

Sosyologca, 2018 (Other Refereed National Journals)

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTELERİ MEZUNLARININ İŞSİZLİK DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, pp.70-97, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

FUTBOLUN AKTÖRLERİ (DRAMATİS PERSONAE) AÇISINDAN ÜÇÜNCÜ LİG KONTENJAN KURALI

Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, pp.10-28, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

SONUÇLARI AÇISINDAN 3 TEMMUZ ŞİKE OLAYI

Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.4, pp.16-32, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Problems of Amateur Football A Qualitative Methodological Review

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.2, pp.1421-1435, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İstanbul da Spor Merkezlerindeki Antrenörlerin Çalışma Koşullarının İncelenmesi

İÜ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.6, no.2, pp.58-74, 2016 (Other Refereed National Journals)

İstanbul da Spor Merkezlerindeki Antrenörlerin Çalışma Koşullarının İnvelenmesi

İÜ Spor Bilimleri Dergisi, vol.6, pp.58-74, 2016 (Other Refereed National Journals)

Profesyonel Futbolda Emek Sermaye ilişkileri Alt Liglerde Ücret Sosyal Güvence ve Sendika Olgusu Üstüne Nitel Bir Çalışma

SPORTİF BAKIŞ: SPOR VE EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.3, pp.99-115, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

An overview of the professional conditions of the football referees in Turkey

Turkish Journal of Sport and Exercise, vol.17, pp.35-42, 2015 (Other Refereed National Journals)

SEYİRDEN PROTESTO KİMLİKLERİNE: FUTBOL TARAFTARLIĞI VE TEMSİL

SOSYOLOGCA, pp.215-228, 2014 (Other Refereed National Journals)

Victims of age restrictions in Turkish football: a study on the social consequences of the application

Turkish Journal of Sport and Exercise, vol.16, pp.8-17, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Bir çalışma alanı olarak amatör futbol: Amatör futbolcuların çalışma süreçleri üstüne bir alan araştırması

International Journal of Human Sciences / Uluslarası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.11, pp.338-356, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Amatör futbolcular gerçekten amatör mü?: Amatör futbolun profesyonelleşme eğilimi üstüne bir araştırma

International Journal of Human Sciences / Uluslarası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.11, pp.204-220, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Futbolun Tarihine Bir Bakış Toplumsal Sonuçları Açısından Futbol Ve Siyaset İlişkisi

TURKİSH STUDİES, vol.9, pp.1763-1779, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eksik İstihdam Bağlamında Futbol Antrenörlüğü

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.8, no.12, pp.1201-1218, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

EKSİK İSTİHDAM BAĞLAMINDA FUTBOL ANTRENÖRLÜĞÜ

TURKISH STUDİES, vol.8, pp.1201-1218, 2013 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

TÜRK MODERNLEŞMESİNDE SPOR: TANZİMAT’TAN ERKENCUMHURİYET’E

TURKİSH STUDİES, vol.8, pp.1461-1478, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKYE’DE ŞİKE TARTIŞMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

AKADEMİK BAKIŞ, pp.1-17, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

DÜNYANIN ÇEŞİTLİ ÜLKELERİNDE ETNİK GERİLİMLER BAĞLAMINDA FUTBOL

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.179-214, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Kimlik Kuramı Açısından Futbol Taraftarlığı

Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.1-16, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üçüncü Lig kontenjan kuralının Türk futboluna yönelik sosyal ve ekonomik etkileri

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.216

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOLUNUN TOPLUMSAL İŞLEVİ VE TESİS ERİŞİM SORUNLARI

2. ULUSLARARASI YEREL KALKINMA VE FİNANSMAN KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 22 - 25 March 2017, pp.89-95

FUTBOLDA ŞİDDETİN KAYNAKLARI

II.ULUSAL ŞİDDETİ ANLAMAK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 22 - 25 March 2017, pp.83-84

OBEZİTEYE SOSYOLOJİK YAKLAŞIM OBEZ BİREYLERDE TOPLUMSAL AÇIDAN BEDEN SORUNLARI

7.ULUSAL OBEZİTE KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 8 - 11 December 2016, pp.78

ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA PROFESYONEL FUTBOLCULAR

ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VE POLİTİKA KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.502

PROBLEMS OF AMATEUR FOOTBALL A QUALITATIVE METHODOLOGICAL REVIEW

2nd International Conference onSocial Sciences and Education Research, İstanbul, Turkey, 4 - 06 November 2016, pp.92-93

Books & Book Chapters