Education Information

Education Information

 • 2015 - 2017 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Department Of Publıc Admınıstratıon, Turkey

 • 2013 - 2015 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Law, Turkey

 • 2009 - 2013 Undergraduate

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Sogıology, Turkey

 • 2008 - 2011 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Health Sciences, Spor Yönetimi Bilimleri (Dr), Turkey

 • 2003 - 2005 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Health Sciences, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Marmara University, School Of Physical Education And Sports, Sports Management, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Türkiye'de futbol şiddetinin sosyolojik açıdan incelenmesi ve çözüm önerileri

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Yönetimi Bilimleri (Dr)

 • 2005 Postgraduate

  Türkiye'deki spor gazetecilerinin meslek ahlakına bakışları

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English