Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Religion Culture and the Shaping of Religious Attitudes The Case of Islam

Islam And Christian-Muslim Relations, vol.18, pp.495-508, 2007 (Journal Indexed in AHCI) identifier

Re Reading Al Biruni s India A Case for Intercultural Understanding

Islam And Christian-Muslim Relations, vol.16, pp.141-154, 2005 (Journal Indexed in AHCI)

Articles Published in Other Journals

FROM THE EDITORS

ILAHIYAT STUDIES-A JOURNAL ON ISLAMIC AND RELIGIOUS STUDIES, vol.11, no.1, pp.3-5, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Bir “Çoklu Moderniteler” Örneği Olarak Türk Modernleşmesi

Toplum Bilimleri Dergisi, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kutsaldan Sekülere: Değişen Ölüm algısı Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.5, pp.123-149, 2018 (Other Refereed National Journals)

Refik Halid Karay’ın Eserlerinde Öne Çıkan Dini ve SosyalTemalar Üzerine Sosyolojik Bir Analiz

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.5, pp.195-231, 2018 (Other Refereed National Journals)

A Critical Analysis of Existential Security

Ilahiyat Studies: A Journal On Islamic and Religious Studies, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

A CRITICAL ANALYSIS OF EXISTENTIAL SECURITY THEORY

ILAHIYAT STUDIES-A JOURNAL ON ISLAMIC AND RELIGIOUS STUDIES, vol.8, no.2, pp.157-187, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

When ‘Civil Religion’ Becomes ‘Political Religion’:The Special Case of Great Britain

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.58, pp.145-159, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Modernization, Social Change, and The Persıstence of Traditional Institutions of Religious Learning: The Case of Diyarbakır Madrasahs

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.26, pp.1-19, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Forerunners of Political Islam An Inquiry into the Ideologies of Al Banna and Al Mawdudi

UÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

İslamofobi ve Avrupa da Birlikte Yaşama Tecrübesi Üzerine

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.17, pp.747-770, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilimsel Sosyal Bilim İdealinin Çıkmazları Bir Hermenötik Açılım Teklifi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.17, pp.313-329, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Religion of Humanity Revisited

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.10, pp.197-207, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cezaevi Kültüründe Maneviyat: Sincan F Tipi Cezaevi Örneği

II. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, 22 - 24 November 2018

Varoluşsal Güvenlik ve Sekülerleşme: Eleşitirel Bir Çözümleme

Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 10 - 12 May 2018

Varoluşsal Güvenlik ve Sekülerleşme: Eleştirel Bir Çözümleme

Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 10 - 12 May 2018

“Amerikan Müstesnalık Algısının Teo-Politik Arka Planı”

1. IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Dünya Politikasında Kriz ve Değişim (), 23 - 24 October 2017

Books & Book Chapters

Varoluşsal Güvenlik ve Sekülerleşme: Eleştiriel Bir Çözümleme

in: Sekülerleşme Tartışmaları, Mehmet Ali Kirman-Volkan Ertit, Editor, Kadim Yayınları, Ankara, pp.117-152, 2019

Sivil Toplum Kuruluşları ve Temsil Sorunu

in: DİNÎ TEMSİL SORUNU SEMPOZYUMU, Hanifi Şahin, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, pp.45-54, 2018

İslamofobi ve Avrupa’da Birlikte Yaşama Tecrübesi Üzerine

in: İnsanlığın İslamofobi ile İmtihanı, Ejder Okumuş, Editor, Eski Yeni, pp.157-183, 2018

FETÖ’nün Tanımlanması Problemi Hakkında Bir Değerlendirme

in: Siyasal, Sosyal, Kültürel ve Dini Boyutlarıyla 15 Temmuz ve Fetö, İbrahim Turan, Editor, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, pp.171-177, 2018

DİNLERİN ŞİDDETE BAKIŞI

in: DİN VE ŞİDDET: Tarihi, Dini, Siyasi, Kültürel, Sosyo-Psikolojik Boyutlarıyla, Faruk SANCAR, Editor, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ankara, pp.111-116, 2016

Öteki Kavramı ve Hakikat İddiası Çerçevesinde Gruplaşmaya Bakış

in: Kur an ve Toplumsal Bütünleşme, Hayati Hökelekli, Vejdi Bilgin, Editor, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.315-321, 2015

Sivil Din

Sentez Yayıncılık, Ankara, 2014

Suffering and Human Responsibility: A Socio-Ethical Reflection From an Islamic Perspective

in: Godhead Here In Hiding Incarnation and The Histoy of Human Suffering, Terrence Merrigan-Frederik Glorieux, Editor, Peeters Publishers, Leuven-Paris-Walpole-, pp.217-235, 2012

Some Reflections on the Intelligibility of the "Text"

in: Herausforderungen an die islamische Theologie in Europa Challenges for Islamic Theology in Europe, Klaus von Stosch- Mouhanad Khorchide , Editor, Herder, Freiburg im Breisgau, pp.59-66, 2012

Understanding Other Religions: Al-Biruni and Gadamer’s ”Fusion of Horizons”

The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, 2008

Yapısal Adaptasyon ya da Caminin Asli Fonksiyonlarını Üstlenme Süreci

in: III Din Şurası, , Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, pp.531-538, 2005