Biyografi

Dr. Kemal Aka, akademik kariyerine 2013 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 2019 yılında "Türkiye'de Tasarrufun Belirleyicileri ve Finansal Sistem İlişkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama” konulu doktora tezi ile doktor unvanını almıştır. Lisans düzeyinde İktisada Giriş, Para Politikası ve Ekonomik Sistemler dersleri veren Dr. Aka’nın ulusal ve uluslararası olmak üzere çeşitli yayınları bulunmaktadır.

Eğitim Bilgileri
2015 - 2019 Doktora, Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Türkiye
2011 - 2014 Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Türkiye
2007 - 2011 Lisans, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Türkiye
Akademik Unvanlar / Görevler
2013 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi, Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu, Sermaye Piyasası Bölümü
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kitap & Kitap Bölümleri
Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar