Biography

Dr. Kemal Aka, akademik kariyerine 2013 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 2019 yılında "Türkiye'de Tasarrufun Belirleyicileri ve Finansal Sistem İlişkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama” konulu doktora tezi ile doktor unvanını almıştır. Lisans düzeyinde İktisada Giriş, Para Politikası ve Ekonomik Sistemler dersleri veren Dr. Aka’nın ulusal ve uluslararası olmak üzere çeşitli yayınları bulunmaktadır.

Education Information
2015 - 2019 Doctorate, Marmara University, Institute of Banking and Insurance, Department of Banking, Turkey
2011 - 2014 Post Graduate, Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Econometrics, Turkey
2007 - 2011 Under Graduate, Selcuk University, Faculty Of Scıence, Department Of Statıstıcs, Turkey
Academic Titles / Tasks
2013 - Continues Assistant Professor, Marmara University, School Of Banking And Insurance, Capital Markets
Articles Published in Other Journals
Books & Book Chapters
Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings