Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hemodiyaliz Hastalarının Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

10. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 December 2019, pp.1-15

PURE Türkiye Çalışması: 12Yılın Hikayesi

16. Metabolik Sendrom Sempozyumu, Turkey, 19 - 22 September 2019

PURE Türkiye: Sekiz ilde dört bin katılımcı ile dokuz yıl!

15. Metabolik Sendrom Sempozyumu, Turkey, 20 September 2018 - 23 September 2028

Hastanelerde Çalışan İdari Personelin Motivasyon Düzeyi

9. Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 09 October 2015

Sağlık Çalışanlarında Çatışma ve Çatışma Yönetimi

9. Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 09 October 2015

SAĞLIK KURUMLARINDA ÇATIŞMA VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ

9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Turkey, 8 - 09 October 2015

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ

9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Turkey, 8 - 09 October 2015

Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyi

9.Hastane ve Sağlık İdaresi Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 09 October 2015

PURE: Altıncı Yıl İzlem Çalışması

XII. Metabolik Sendrom Sempozyumu, Turkey, 3 - 06 September 2015

Metabolik sendromla mücadele planı Yapılanlar yapılabilecekler

12. Metabolik Sendrom Sempozyumu, Turkey, 3 - 06 September 2015

Özel Bir Hastanenin Dış Müşteri Odaklı Şikâyetlerinin Analizi

10. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Turkey, 24 - 27 May 2012