Education Information

Education Information

 • 1997 - 2001 Expertise In Medicine

  University Of Health Sciences, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Health Research Center, Department Of Internal Medıcıne, Turkey

 • 1986 - 1993 Undergraduate

  Anadolu University, School Of Medıcıne, Turkey

Dissertations

 • 2001 Expertise In Medicine

  D.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Doğum Kliniğinde Canlı Doğum Yapmış Kadınların İstenmeyen Gebeliklerden Korunmada Bilgi- Tutum ve Davranışlarının Araştırılması Sustainable Development

  University Of Health Sciences, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Health Research Center, Department Of Internal Medıcıne

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • C1 Advanced French

Certificates, Courses and Trainings

 • 2022 SABAK Değerlendirici Eğitimi

  Education Management and Planning , Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK)

 • 2021SABAK-YÖKAK-SABDEK Uzaktan Eğitim Yetkinlikleri Sertifika Programı

  Education Management and Planning , SABAK-YÖKAK-SABDEK

 • 2021Hekimliğe Merhaba

  Health&Medicine , İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

 • 2021Birinci Basamak sağlık Hizmetlerinde Kronik Böbrek Yetersizliği ve Paydaşları

  Health&Medicine , Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu&Türk Böbrek Vakfı

 • 2021Sağlık Yönetiminde Nitel Araştırmalar Kursu

  Vocational Training , Süleyman Demirel Üniversitesi

 • 2021Tıp İngilizce Sertifika Programı

  Foreign Language , İstanbul Tabip Odası

 • 2019Eğitici gelişimi Programı

  Measurement and Evaluation , Marmara Üniversitesi

 • 2019Workshop on PhD Supervision in Biomedicine and Health Sciences

  Vocational Training , Marmara Üniversitesi

 • 2019Araştırma Eğitimi

  Vocational Training , Marmara Üniversitesi

 • 2018Bilgi ve Belge Yönetimi, Arşivleme ve Dosya Planları ve Saklama süreleri

  Vocational Training , Marmara Üniversitesi

 • 2018Ölçme ve Değerlendirme

  Measurement and Evaluation , Marmara Üniversitesi

 • 2018Bilimsel araştırma Etiği ve Bilimsel Araştırma Başvuru Dosyalarının Etik Kurullarda Değerlendirilmesi Kursu

  Vocational Training , Türkiye Biyoetik Derneği

 • 2014EndNote Kaynakça Program Eğitimi

  Vocational Training , Marmara Üniversitesi

 • 2009Klinik Karar Verme Kursu

  Vocational Training , TESDER Tıp ve Sağlık Eğitimcileri Derneği

 • 2008Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi

  Health&Medicine , T.C.Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 • 2006Eğitici Eğitimi

  Vocational Training , Marmara Üniversitesi

 • 2001V. Mezuniyet sonrası Diyabet Eğitim Kursu

  Health&Medicine , Marmara Diyabet Grubu

 • 1999III. Mezuniyet Sonrası Diyabet Eğitim Kursu

  Health&Medicine , Marmara Diyabet Grubu

 • 1997Fenilketonüri Tarama Programı Değerlendirme ve Vaka İzlem Eğitimi

  Health&Medicine , T.C.Sağlık BakanlığıAna Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

 • 1995Sağlık Enformasyon Sistemleri

  IT , T.C. Sakarya Sağlık Müdürlüğü

 • 1995RİA+MR Uygulama

  Health&Medicine , T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

 • 1995Kuduz Eğitim Kursu

  Health&Medicine , T.C. Sakarya Sağlık Müdürlüğü