Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Learning social studies via objects in museums: investigation into Turkish elementary school students' lived experiences

BRITISH EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL, cilt.39, sa.6, ss.979-1001, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of Quantitative and Qualitative Research Traditions: epistemological, theoretical, and methodological differences

EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION, cilt.48, sa.2, ss.311-325, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

AN INVESTIGATION INTO ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS' PERCEPTIONS OF BASIC CONCEPTS ABOUT CITIZENSHIP EDUCATION

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.28, sa.1, ss.453-463, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Postmodernism and its Challenge to the Discipline of History: Implications for History Education

EDUCATIONAL PHILOSOPHY AND THEORY, cilt.42, sa.7, ss.779-795, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

PRE-SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS' PERCEPTIONS OF EUROPE, THE MIDDLE EAST, AND THE NEIGHBORING COUNTRIES OF TURKEY

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.38, ss.318-334, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Social studies teachers' views of learner-centered instruction

EUROPEAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, cilt.31, sa.1, ss.35-53, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Social studies teachers' conceptions of history: Calling on historiography

JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.101, sa.3, ss.158-175, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Studying in Turkey: Perceptions of international social studies teacher candidates

Cypriot Journal of Educational Sciences, cilt.13, ss.396-408, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Eğitimde tablet bilgisayar ve akıllı tahta kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri

International Journal of Innovative Research in Education, cilt.4, sa.1, ss.17-27, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Social Studies Teacher Candidates' Views on Historic Environment Education

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, sa.35, ss.74-86, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının tarihi çevre eğitimine yönelik görüşleri

Marmara Coğrafya Dergisi, cilt.34, ss.74-86, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hizmet öncesi sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim teknolojileri algıları ve öğretim teknolojilerinin öğretimde kullanılmasına ilişkin görüşleri Nicel Çalışma

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.64-86, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim teknolojileri kullanımına ilişkin alt yapılarının ve yeterlilik algılarının incelenmesi Nitel bir çalışma

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.87-107, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postmodernist Tarih Yaklaşımı Postmodernizmin Tarih Eğitimi İçin Doğurguları

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.34, sa.2, ss.197-209, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Görüş ve Değerlendirmeleri

HUMANITAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.97-215, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgilere Karşı Tutumlarının İncelenmesi

İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.34-50, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tartışmalı ve Tabu Konuların İncelenmesi Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, sa.18, ss.201-225, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Öğrencilerinin Müze Gezilerine ve Müzelerin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılmasına Ilişkin Görüşlerinin Incelenmesi

İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.21-39, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihsel Empati Üzerine Nitel Bir Araştırma tarih Öğretmenlerinin Algı Deneyim ve Görüşlerinin İncelenmesi

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.11, sa.3, ss.855-879, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Cognitive Perspective on Learning Its Theoretical Underpinnings and Implications for Classroom Practices

The Clearing House, cilt.84, sa.5, ss.204-212, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Düzeyinde Sosyal Bilgiler Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar Mesleğine Yeni Başlayan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.157-177, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarih Algısı ve Tarih Öğretimine Pedagojik Yaklaşımları

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, sa.6, ss.73-95, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapılandırmacı Öğrenme Sürecinde Kavramlar ve Önemi Kavramların Pedagojik Açıdan İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.3, sa.14, ss.320-332, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lisans Düzeyinde Sosyal Bilgiler Eğitiminde Karşlaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Öğretim Elemanlarının Görüşleri

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.297-332, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi nin Uygulanmasına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri

M. Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.29, sa.29, ss.187-207, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Democracy through Learner Centered Education A Turkish Perspective

International Review of Education, cilt.55, sa.1, ss.21-37, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Lisans Düzeyinde Sosyal Bilgiler Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.31-53, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Vision of History Teaching and Learning Thoughts on History Education in Secondary Schools

The High School Journal, cilt.92, sa.2, ss.37-46, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Constructivism Its Theoretical Underpinnings Variations and Implications for Classroom Instruction

Educational Horizons, cilt.86, sa.3, ss.161-172, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Introducing the Linguistic Turn to History Education

International Education Journal, cilt.8, sa.1, ss.270-278, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Historical Empathy and Its Implications for Classroom Practices in Schools

The History Teacher, cilt.40, sa.3, ss.331-337, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postmodernist Approach to the Discipline of History

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.176-188, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MEB 2023 Vizyonun ’da Yer Alan İmam Hatip Ortaokulları ile İlgili Hedeflere İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri

III. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 30 Kasım - 01 Aralık 2019

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tpab’ne Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, 11 - 13 Ekim 2018

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretimde Edebi Ürünlerin Kullanımına İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 26 - 28 Ekim 2017

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Üstbiliş Becerilerinin Kullanılmasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 26 - 28 Ekim 2017

Ortaöğretim Öğrencilerinin Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Algısı

IX International Congress of Educational Research, Ordu University, 11 - 14 Mayıs 2017

Tarih Öğretmen Adaylarının Türk-İslam Tarihindeki Kritik Olay ve Gelişmelere Bakış Açıları

IX International Congress of Educational Research, Ordu University, 11 - 14 Mayıs 2017

Öğretmen Adaylarının Öğretim Felsefeleri Üzerine Bir Araştırma

VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 4 - 06 Mayıs 2017

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİ MOTİVASYONUNU ARTIRMAK İÇİN YAPTIKLARI ÇALIŞMALAR

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017

Tarih Yazıcılığının Tarih Eğitimi İçin Doğurguları

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 1 - 03 Eylül 2016

Güncel Olaylar Bağlamında Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Demokratikleşme Paketine Yönelik Görüşleri

World Conference on Educational Sciences Univesity of Alcala Madrid-Spain, 4 - 06 Şubat 2016

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarihi Çevre Eğitimine Yönelik Görüşleri

2. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 3 - 06 Aralık 2015

Pre Service Social Studies Teachers Approaches to Instructional Technologies A Quantitative Study

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Mesleğe Uyum Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2015

Ortaokul sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim teknolojilerine yönelik tutumları nicel bir çalışma

VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2015

PRE SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS PERCEPTIONS AND USES OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES A QUALITATIVE STUDY

VI. European Conference on Socail and Behavioral Sciences, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Şubat 2015

A SURVEY STUDY OF IN SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS APPROACHES TO EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

VI. European Conference on Socail and Behavioral Sciences, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Şubat 2015

Profesyonel Tarihçilerin Yerel Tarih Yazımına Bakış Açıları

III. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 25 - 27 Haziran 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Social Studies Teachers’ Perspectives on the Differences Between Disciplinary History and School History

The Palgrave Handbook of History and Social Studies Education, Christopher W. BergTheodore M. Christou, Editör, Macmillan/McGraw-Hill see McGraw-Hill School Division, Colorado, ss.23-52, 2020

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

Sosyal Bilgiler Öğretimi  Demokratik Vatandaşlık Eğitimi, C. Öztürk, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.210-293, 2012

Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretiminde Tarihsel Empati: Geçmişe Geçmişteki İnsanların Gözüyle Bakabilme Becerisi

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar II, H. Akdağ; Murat Sümbül, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.20-43, 2011