Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2015 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 • 2010 - 2015 Doç.Dr.

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 • 2006 - 2010 Öğretim Görevlisi

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Eğitiminde Nitel Araştırmalar

 • Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Yüksek Lisans Sosyal Bilgilerde Kavram Geliştirme ve Öğretimi

 • Lisans Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi

 • Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Eğitiminin Tarihi Temelleri

 • Lisans Sosyal Bilgiler Öğretimi 1

 • Lisans Özel Öğretim Yöntemleri I

 • Lisans Sosyal Bilgiler Eğitiminde Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Eğitimde Proje Hazırlama

 • Lisans Sosyal Bilgiler Öğretim Yöntemleri II

 • Lisans Sosyal Bilgiler Öğretim Yöntemleri 1

 • Doktora Sosyal Bilgilerde Eğitim Modelleri

 • Lisans Sosyal Proje Geliştirme

 • Lisans Sosyal Bilgiler Öğretim Programları

 • Yüksek Lisans Sosyal Bilimlerde İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri

 • Lisans Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması II

 • Yüksek Lisans Seminer

 • Lisans Sosyal Bilgiler Eğitiminde Okul Deneyimi

 • Lisans Özel Öğretim Yöntemleri II

 • Doktora Nitel Araştırma Tasarımı: Pilot Çalışmalar

 • Lisans Tarih Araştırmaları

 • Lisans Türk Demokrasi Tarihi

 • Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Lisans Sosyal Bilimlerin Temel Kavramları

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Yüksek Lisans Tarih Yazımı

 • Doktora Tarih Öğretiminde Çağdaş Paradigmalar

 • Lisans Eğitim Psikolojisi

Yönetilen Tezler