Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İtirazın Kaldırılması Yargılamasında Delil Başlangıcının Delil Değeri

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.22, pp.239-260, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Medeni Yargılama Hukukunda Hakimin Rolü

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof Dr Ramazan Arslan a Armağan

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, vol.2, no.1, pp.1829-1834, 2015 (Other Refereed National Journals)

Türk İsviçre İflas Hukukunda Basit Tasfiye

Ejder YILMAZ'a Armağan, pp.2133-2145, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Tasarrufun İptali Davasında Ticari İşletme Devri Karinesi

F.Nur CENTEL'e Armağan, vol.1, no.1, pp.471-482, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Yetersiz Bilirkişi Raporu Karşısında Hakimin Durumu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, pp.1119-1123, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Tasarrufun İptali Davasının İşlevi Bakımından Aciz Vesikası İle İlişkisi Hakkında Düşünceler

Bilge UMAR'a Armağan (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi), vol.1, no.1, pp.973-982, 2010 (Other Refereed National Journals)

Bankacılık Kanunu Gereğince Açılan Şahsi sorumluluk Davasında İspat Yükü Kuralı Hakkında Düşünceler

Haluk KONURALP'in Anısına Armağan, vol.1, no.1, pp.1297-1315, 2009 (National Non-Refereed Journal)

İhtilafların Mahkeme Dışı Usullerle Çözülmesi Hakkında

Yavuz ALANGOYA'ya Armağan, vol.1, no.1, pp.337-360, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Avrupa İspat Tablosu

Mehmet SOMER'e Armağan, vol.1, no.1, pp.797-809, 2006 (National Non-Refereed Journal)

İsviçre Federal Medeni Usul Kanunu Taslağında İspat Hukuku ve Özellikle İspat Hakkı

Özer SELİÇİ'ye Armağan, vol.1, no.1, pp.679-692, 2006 (National Non-Refereed Journal)

4949 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİRLERLEİCRA İFLAS KANUNU’NDA YER ALAN İPTAL DAVALARINA VEİFLASIN ERTELENMESİNE İLİŞKİN YENİ HÜKÜMLER

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.471-484, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Elektronik İmza Kanunu ve Türk İspat Hukukundaki Etkileri

İstanbul Barosu Dergisi, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilirkişi Delilin Mukayeseli Hukuk ve Türk Hukukundaki Durumu

Baki KURU'ya Armağan, vol.1, no.1, pp.833-841, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Teksif ve Sözlülük İlkeleri Açısından Yargılama Usulleri Hakkında Düşünceler

Ergun ÖNEN'e Armağan, vol.1, no.1, pp.467-491, 2003 (Other Refereed National Journals)

Medeni Usul Hukukunda Reformatio in Peius Yasağı

Facultatis Decimia Aniversaria, 1993 (Refereed Journals of Other Institutions)

Medeni Usul Hukukunda Dava Konusu Teorileri

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 1991 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DIE PROZESSUALEN REGELUNGEN DES NEUEN TURKISCHEN VERBRAUCHERSCHUTZGEZETZES

INSTRUMENTALISIERUNG VON ZIVILPROZESSEN, Regensburg, Germany, 10 October 2018, pp.59-78

Bedeutung der Verbraucherschiedsstellen.

im Rahmen des gemeinsamen Seminars, 16 June 2017

Hukuk Yargılamasında İstinaf

İstinaf, İstanbul, Turkey, 25 November 2016

Mukayeseli Hukukta Alman Hukuku Çevresinde Arabuluculuk

Arabuluculuk Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 April 2012

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi

Arabuluculuk Yasa Tasarısı Eleştiri ve Önerileri, Turkey, 12 - 14 December 2007

İstinaf Sebepleri ve İlk Derece Mahkemesinde Hatalı Vakıa Tespitleri

Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı VI, Turkey, 19 October 2007

Alman Hukukunda Çekişmesiz Yargı

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı IV, Turkey, 30 September - 01 October 2005

4949 Sayılı Kanunla İcra İflas Kanunu nda İptal Davalarına ve İflasın Ertelenmesine İlişkin Getirilen Yeni Hükümler

“ İcra İflas Hukukunda 4949 sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklikler Sempozyumu, Turkey, 1 - 02 October 2004

Kanunyolları ve Özellikle İstinaf Mahkemelerine Genel Bir Bakış

İzmir Barosu Yargı Reformu 2000, Turkey, 5 - 08 April 2000

Kanun Yolu Olarak İstinaf

İstinaf Mahkemeleri Uluslarası Toplantı, 7 - 08 March 2003

Kanunyolları İçinde İstinaf

Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2000 (12-16 Ocak.2000-Ankara), İstinaf, Turkey, 12 - 14 January 2000

Kanunyolları ve Özellikle İstinaf

Mukayeseli Hukukta İstinaf ve Türk Yargı Sistemi, Turkey, 12 November 1999

İflasta İptal Davaları ve Takasa İtiraz Davaları

İflas Eden Bankaların Tasfiyesinde Karşılaşılan Hukuki Sorunlar Sempozyumu, Turkey, 20 June 1997

İstinafta Delillerin Değerlendirilmesi Hakkında Düşünceler

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE İSTİNAF-MİHBİR, Turkey, 06 October 2017 - 07 October 1917

Books & Book Chapters