Education Information

Education Information

 • 1991 - 1996 Doctorate

  Istanbul University, Faculty Of Science, Department Of Physics, Turkey

 • 1986 - 1988 Postgraduate

  Trakya University, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Turkey

 • 1981 - 1985 Undergraduate

  Ataturk University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  Bazı İçerikli Bileşiklerde Anaörgü Konuk Molekül Etkileşmelerinin Titreşimsel Spektroskopi İle İncelenmesi

  Istanbul University

 • 1988 Postgraduate

  MnCl2, ZnCl2 Tuzlarının Yapısal Faz Geçişlerinin İncelenmesi

  Trakya University, Instıtute Of Scıence, Fizik

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2013İşyeri hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi

  Occupational Health and Safety , T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü