Education Information

Education Information

 • 2014 - 2020 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon (Open Educatıon), İşletme Pr. (Açıköğretim), Turkey

 • 2008 - 2015 Doctorate

  Marmara University, Institute of Health Sciences, Ortodonti (Bütünleşik Dr), Turkey

 • 2005 - 2007 Associate Degree

  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü, Turkey

 • 2002 - 2007 Undergraduate

  Marmara University, Faculty of Dentistry, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Çift çene ortognatik cerrahi ameliyatı olan hastalarda kondil ve ramusta meydana gelen değişikliklerin üç boyutlu görüntüleme tekniği ile incelenmesi

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortodonti (Bütünleşik Dr)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English