Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bidding Behavior in A Natural Experiment: TV Game Show “I Don’t Know, My Spouse Knows”

Journal of Research in Business, cilt.1, ss.1-17, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Religious Holiday Effect on Borsa Istanbul

Journal of Finance and Risk Perspectives, cilt.1, sa.7, ss.75-101, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License identifier

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarında Psikolojik Yanılgılar: Etiyopyadaki Türk Yatırımcılar

Journal of Research in Business, cilt.3, sa.2, ss.115-132, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlk Halka Arz Bilmecesi: Türk Sermaye Piyasasından Güncel Bulgular

Bankacılar, cilt.24, sa.87, ss.79-97, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sermaye Bütçelemesi Kararlarında OPtimizmin Ampirik OLarak Test Edilmesi

Journal of Modern Accounting and Auditing, cilt.9, sa.2, ss.287-296, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Günün Farklı Saatlerinde Kadın ve Erkeklerde Risk Alma ve Hormon Düzeyleri Arasındaki KOrelasyon

Behavioral Accounting and Finance, cilt.3, sa.34, ss.202-220, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Açık Arttırma, Tarihçe, Genel Bilgiler ve Bir Araştırma

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.24, sa.1, ss.125-136, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Davranışçı Finans: Fildişi Kuleler Sarsılıyor

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.29, sa.8, ss.33-42, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hanehalkının Finansal Sıkıntılarının Risk Alma Davranışları Üzerindeki Etkileri

23. Uluslararası Finans Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019, ss.1-23

Türkiye için Ekonomi Politikası Belirsizlik Endeksi

The 4th SSBRN Symposium 2019, Bucuresti, Romanya, 5 - 06 Eylül 2019, ss.23 Creative Commons License

Augmented Reality/Virtual Reality Practices in Finance: A Proposal for Financial Literacy Education

1st. International Conference on Virtual Reality, Şanlıurfa, Türkiye, 4 - 05 Nisan 2019

Bidding Behavior in a Natural Experiment: TV Game Show “I Don’t Know, My Spouse Knows”

Emerging Markets Finance Accounting International Conference 2018 (EMFAIC 2018), Linz, Avusturya, 17 - 19 Ekim 2018

An Evaluation of Turkish Mutual and Pension Funds’ Performances

Global Business Research Congress, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Nisan 2017, ss.131-142 Creative Commons License

Bidding Behavior in a Natural Experiment TV Game Show I Don t Know My Spouse Knows

Borsa Istanbul Behavioral Finance Workshop, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Ocak 2014, ss.1

An Emerging Market Analysis of Dividend Payment Focusing on the Impact of Foreign Ownership

International Journal of Arts and Sciences Conference, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 25 Kasım 2010, ss.21-34

Kredi Kart Kullanımında Dürtüsel Davranış ve Alışverişteki Tutumlar: Bir Araştırma ve Ölçek Geliştirme Çalışması

Euroasia Business and Economics Society International Conference , İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2010, ss.57

Kitap & Kitap Bölümleri

Uluslararası 23. Finans Sempozyumu Bildiri Kitabı

MY Marmara Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2019

Tax Morale in Turkey Some European Countries: A Cross Cultural Research

Behavioral Finance, Pernsteiner, Helmut /Sümer, Haluk / Ulusan-Polat, Meltem, Editör, Linde Verlag, Viyana, ss.165-187, 2019

Westernization Period in the History of Middle East Accounting: Late Ottoman and Republic Period (1839-2011 AD)

History of Middle East Accounting (3000 BC - 2000 AD), Muhsin Aslan, Editör, T.C. Sayıştay Başkanlığı, Ankara, ss.667-928, 2019

Ortadoğu Muhasebe Tarihinde Batılılaşma Süreci : Osmanlı ve Cumhuriyet Uygulamaları (1839-2011)

Orta Doğu Muhasebe Tarihi (MÖ 3000 - MS 2000), Muhsin Aslan, Hülya Çavlı Köterin, Editör, T.C. Sayıştay Başkanlığı, Ankara, ss.655-920, 2018

Teoride ve Pratikte Müzayede

Nihat Sayar Yayın ve Yardım Vakfı, İstanbul, 2010