Education Information

Education Information

  • 2001 - 2002 Post Doctorate of Medicine

    Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences, Turkey

  • 1990 - 1995 Expertise In Medicine

    Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Hastaneler, İstanbul Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Turkey