Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Karl Popper ve Jürgen Habermas ın Üç Dünya Teorileri Üzerine Bir Değerlendirme

Marmara İletişim Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türk Medyasında Siyasal Sistem Tartışmaları

3.International Conference on Human and Social Sciences , Rome, İtalya, 20 - 22 Eylül 2013, cilt.4, no.10, ss.204-208

The Women's Movement and Cyberactivism in Turkey: From Streets to the Streets Mediated by Internet

Critique, Democracy and Philosophy in 21. Century Information Society, Uppsala, İsveç, 2 - 04 Mayıs 2012

Oral History as Testimony in Media:12th September 1980 Military Regime in Turkey

15th International Oral History Conference, Guadalajara, Meksika, 23 - 26 Eylül 2008, ss.1-11

Republican Mass Meetingsin Turkey: How Secular Rituels Correspond to the Older Religious Ones

2008 ACS, Crossroads of Sacred Crossroads, Kingston, Jamaika, 3 - 07 Temmuz 2008, ss.133

Kitap & Kitap Bölümleri

Demokrasi-dışı Rejimlerde Devlet-Birey, Devlet-Toplum İlişkisinin Sinemada Temsili: Sinema ve Politika İlişkisine Dair Bir Yaklaşım

Türk Sinemasının 100 Yılına Armağan, Prof. Dr. Nurşen Mazıcı, Editör, Marmara Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, ss.183-206, 2015

Medyada Tanıklık: Türkiye'de Askeri Darbeler

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2009