Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Belirsizlik Ortamında Fuzzy Finansal Oranlarla Karar Verme

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.38, ss.129-145, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)