Education Information

Education Information

 • 2003 - 2010 Doctorate

  Marmara University, Faculty Of Theology, Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Marmara University, Faculty Of Theology, İlahiyat Pr., Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Theology, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Modern İslam iktisadı literatüründe murabaha tartışmaları

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 • 2001 Postgraduate

  Ceride-i İlmiyye’xxde yer alan fetvalar üzerine bir inceleme

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr.

Foreign Languages

 • C1 Advanced Arabic