İSMAİL ARAZ


Institute of Social Sciences

Basic Islamic Sciences

Arabic Language and Rhetoric

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Research Assistant

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Basic Islamic Sciences

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Sözün Arka Planına Ulaşma Çabalarında Yeni Metodolojik Alternatifler: Tezevvuk Metodu

ARAZ İ.

9th International Management and Social Sciences Conference, İstanbul, Turkey, 23 April 2022, pp.56

2019

2019

Ahmed Şevkî’nin Sultan II. Abdülhamid’in Hal’ Edilmesi Üzerine Kaleme Aldığı Kaside

ARAZ İ.

UYSAD 3rd International Conference on Management and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 2 - 04 November 2019, vol.3, pp.27

2019

2019

Bağdatlı Mehmed Fehmî’nin “Târîh-i Edebiyyât-ı Arabiyye” Adlı Eserinin Tetkiki

ARAZ İ.

11. Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 28 October 2019, pp.13