Genel Bilgiler

Biyografi

2000 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansımı aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü  Çalışma Ekonomisi bölümünde "mesleki ilerlemede cinsiyet ayrımcılığı" konusundaki tez çalışmam ile 2004 yılında tamamladım. Doktora derecemi 2009 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi bölümünde "İşyerinde psikolojik taciz" konulu tez çalışmam ile aldım. Doçentlik derecemi 2017 Aralık döneminde "sosyal psikoloji" bilim alanından aldım. 2009-2017 yılları arasında Kırklareli Üniversitesinde yardımcı doçent olarak görev yaptıktan sonra, 2017 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde görev yapmaya başladım. Halen ilgili bölümün Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalında görev yapmaktayım. 

Kurum Bilgileri

Birim
İktisat Fakültesi
Bölüm
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Ana Bilim Dalı
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı