Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2021 Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu (USVES)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2021 11. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi Sosyal ve Eğitim Bilimleri (UBAK)- the 11th International Scientific Research Congress

  Attendee

  İstanbul, Turkey

Invited Talks

 • June 2021 Klasik Tecvîd Eserlerinde Lahn Kavramına Yaklaşımlar

  Seminar

  İlim Kültür ve Eğitim Vakfı, Turkey

 • June 2021 Kıraat İlminin Temel Kavramlarından Tevâtür

  Seminar

  İlim Kültür ve Eğitim Vakfı, Turkey

 • May 2021 Türkiye'de Cumhuriyet Döneminde Kur'an Kıraatinin Gelişimi

  Conference

  ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, Turkey

 • May 2021 Güzel Kur'an Okuma ve Sanatsal Değer Yaklaşımına Dair Genel Bir Değerlendirme

  Conference

  ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, Turkey

 • May 2021 Oryantalist Metinlerde Tevâtür ve Yedi Harf Konularının Değerlendiriliş Şekli ve Klasik İslami Yaklaşım ile Mukayesesi

  Conference

  ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, Turkey

 • April 2021 Klasik Tecvid Eserlerinin Metodolojik Tahlili ve Günümüz Yaklaşımları ile Mukayesesi

  Conference

  ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, Turkey

 • December 2016 The Subtleties of Qur'an Recitation and the Importance of Recitation of the Qur'an in Living the Islamic Life in French Muslim Communities"

  Conference

  association culturelle de Bischwiller Franco-Turque, France

 • October 2016 Religious Heritage and Tourism: How to increase religious heritage tourism in a changing society

  Conference

  United Nations World Tourism Organisations, Netherlands

 • April 2013 "The Subtleties of Qur'anic Recitation and the Importance of Qur'an Recitation in Living the Islamic Life in Swedish Muslim Communities"

  Seminar

  Türkiye Cumhuriyeti Stokholm Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği, Sweden