Education Information

Education Information

 • 2001 - 2006 Doctorate

  Marmara University, Institute of Social Sciences, Maliye Teorisi (Dr), Turkey

 • 1998 - 2000 Postgraduate

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Teorisi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Erciyes Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan vergi teşvikleri ve Türkiye uygulaması

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Teorisi (Dr)

 • 2000 Postgraduate

  Türkiye`de kamu kesimi açıkları ve finansman politikaları

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Teorisi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English