Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KÜRESEL GÖZETİM DÜZENİ VE İLETİŞİM ALTYAPISI

the Journal of Academic Social Sciences, cilt.85, ss.104-125, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Siyaset ve Hukuk Etiği Sorunu Olarak 1982 Anayasasının ‘İktidar Prangası’

İnsan İnsan, cilt.3, ss.20-41, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üst Kurullar Anayasası (Mertebeli Kurul(l)u Düzen Aracılığı İle Yöneten Anayasa) ve Bir Anayasa Önerisi

Demokrasi Platformu, (Fikir - Kültür - Sanat ve Araştırma Dergisi), 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1982 Anayasasının Yönetim Mühendisliği Mimarisi ve Bozulan Şifreleri (Geçici 15. Maddenin Sistemde Yaşayan Ruhu)

Demokrasi Platformu, (Fikir - Kültür - Sanat ve Araştırma Dergisi), 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üç sorulu denklem içinde anayasa ve demokratik cumhuriyet

Selüloz - İş Sendikası Dergisi, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Anayasa Patolojisinden - Patolojik Anayasaya Geçiş ve ‘Stratejik Toplum Yönetimi’ Planlaması

KOSBED (Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi), 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anayasa Politiği Yazıları:I (Vesayet altında toplum fanus da demokrasi rejimi)

Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. Yansıma Dergisi, cilt.2, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Gerçeklerin ‘Establishment’ leri

Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. Yansıma Dergisi, cilt.1, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mekanik Anayasanın Çift Başlı Kartal Kaskı Giyinmiş Muhafızları” (Yeni Yapıların Çift Rollü Yargı Değirmenleri)

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.2, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1982 Anayasasında Oluşturulan ‘MGK Yönetimli Devlet ve Demokrasi

Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. Yansıma Dergisi, cilt.1, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet Tarihinde Dönüşüm Dinamiklerinin Çözümlemesi

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Az Gelişmişlik Sürecinde Modernleşmenin Siyasal Kurumlar Üzerindeki Etkisi ve Score Board Anayasalar

Yönetim ve Ekonomi Dergisi, (Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F.),, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’nin Rejimi “Demokrasi” mi Yoksa “Cumokrasi” mi ?

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1982 Anayasası Mayınlı Alanı: Düşünce Özgürlüğü (Anayasa Madde 25 ve 26 nın Analiz ve Yorumu), İnsan Hakları Yıllığı

İnsan Hakları Yıllığı, (TODAİE,İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi), 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Politika-Hukuk Diyalektiğinde Anayasa Hukukunun Yeni Açılımları Üzerine Bir Analiz

Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi, cilt.3, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Demokrasinin Yeni Mimarisi: Yıldızlı Demokrasi (Anayasa özü nün keşfi)

İstanbul Barosu Baro Gündemi Dergisi- 12 Eylül, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Kamu Yönetiminde Yerel Demokrasi Problemleri

İstanbul Üniversitesi İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, cilt.12, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Topluluğu nun Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi

Türk İdare Dergisi, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Topluluk Hukuku Üzerine

Türk İdare Dergisi, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri