Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Müzik ve Siyaset: Duygu ve Düşüncenin Etkileşimsel İşbirliği

İnsan ve İnsan Dergisi, vol.6, no.21, pp.691-712, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

KÜRESEL GÖZETİM DÜZENİ VE İLETİŞİM ALTYAPISI

the Journal of Academic Social Sciences, vol.85, pp.104-125, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Siyaset ve Hukuk Etiği Sorunu Olarak 1982 Anayasasının ‘İktidar Prangası’

İnsan İnsan, vol.3, pp.20-41, 2016 (Other Refereed National Journals)

Üst Kurullar Anayasası (Mertebeli Kurul(l)u Düzen Aracılığı İle Yöneten Anayasa) ve Bir Anayasa Önerisi

Demokrasi Platformu, (Fikir - Kültür - Sanat ve Araştırma Dergisi), 2012 (Other Refereed National Journals)

1982 Anayasasının Yönetim Mühendisliği Mimarisi ve Bozulan Şifreleri (Geçici 15. Maddenin Sistemde Yaşayan Ruhu)

Demokrasi Platformu, (Fikir - Kültür - Sanat ve Araştırma Dergisi), 2012 (Other Refereed National Journals)

Üç sorulu denklem içinde anayasa ve demokratik cumhuriyet

Selüloz - İş Sendikası Dergisi, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Anayasa Patolojisinden - Patolojik Anayasaya Geçiş ve ‘Stratejik Toplum Yönetimi’ Planlaması

KOSBED (Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi), 2000 (Other Refereed National Journals)

Anayasa Politiği Yazıları:I (Vesayet altında toplum fanus da demokrasi rejimi)

Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. Yansıma Dergisi, vol.2, 1999 (Other Refereed National Journals)

Farklı Gerçeklerin ‘Establishment’ leri

Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. Yansıma Dergisi, vol.1, 1999 (Other Refereed National Journals)

1982 Anayasasında Oluşturulan ‘MGK Yönetimli Devlet ve Demokrasi

Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. Yansıma Dergisi, vol.1, 1999 (Other Refereed National Journals)

Mekanik Anayasanın Çift Başlı Kartal Kaskı Giyinmiş Muhafızları” (Yeni Yapıların Çift Rollü Yargı Değirmenleri)

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.2, 1999 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’nin Rejimi “Demokrasi” mi Yoksa “Cumokrasi” mi ?

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1998 (Other Refereed National Journals)

1982 Anayasası Mayınlı Alanı: Düşünce Özgürlüğü (Anayasa Madde 25 ve 26 nın Analiz ve Yorumu), İnsan Hakları Yıllığı

İnsan Hakları Yıllığı, (TODAİE,İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi), 1998 (Other Refereed National Journals)

Cumhuriyet Tarihinde Dönüşüm Dinamiklerinin Çözümlemesi

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1998 (Other Refereed National Journals)

Az Gelişmişlik Sürecinde Modernleşmenin Siyasal Kurumlar Üzerindeki Etkisi ve Score Board Anayasalar

Yönetim ve Ekonomi Dergisi, (Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F.),, 1998 (Other Refereed National Journals)

Politika-Hukuk Diyalektiğinde Anayasa Hukukunun Yeni Açılımları Üzerine Bir Analiz

Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi, vol.3, 1998 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Demokrasinin Yeni Mimarisi: Yıldızlı Demokrasi (Anayasa özü nün keşfi)

İstanbul Barosu Baro Gündemi Dergisi- 12 Eylül, 1997 (Other Refereed National Journals)

Türk Kamu Yönetiminde Yerel Demokrasi Problemleri

İstanbul Üniversitesi İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, vol.12, 1991 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Topluluğu nun Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi

Türk İdare Dergisi, 1988 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Topluluk Hukuku Üzerine

Türk İdare Dergisi, 1988 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters