Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Ottoman Surre in the Light of MAD 1806: Foundation of Rumiyye-i Cedide and Its Political and Legal Analysis

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.52, pp.181-225, 2018 (Journal Indexed in AHCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Bir 17. Yüzyıl İhtida Anlatısı: Bir Atinalı Mühtedî, Bir Osmanlı Kadısı

in: Sahn-ı Semân’dan Dârulfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler) - XVII.Yüzyıl , Hidayet Aydar,Hidayet Aydar Ali Fikri Yavuz, Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.507-578, 2017

Alamet-i Farika'dan Marka'ya ( 1871 - )

Türk Patent Enstitüsü, Ankara, 2009

Episodes in the Encyclopedia

SİNDÎ, Muhammed Âbid

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.246-247, 2009

SİNDÎ, Rahmetullah b. Abdullah

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.247-248, 2009

Ridde

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.88-91, 2008

Organ Nakli

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.373-375, 2007