Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Microbiological condition of chicken doner kebab sold in Vienna, Austria

ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, vol.63, no.5, pp.142-146, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Microbial ecology on poultry carcasses along the production line

ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, vol.62, no.5, pp.170-174, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Microbial Evaluation of Turkish Herbal Teas Before and After Infusion

Journal of Food Quality and Hazards Control, vol.7, pp.170-174, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tüketicilerin Gıda Etiketlerine Yönelik Tutum ve Davranışları

Akademik Gıda / Academic Food Journal, vol.12, pp.30-37, 2014 (Other Refereed National Journals)

Besinlerde Küflerin Oluşturduğu Mikotoksin Sorunu

Actual Medicine, vol.21, pp.50-53, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Etin beslenmedeki yeri ve önemi

Actual Medicine, vol.21, pp.51-53, 2013 (National Non-Refereed Journal)

A note on the microbiological condition of minced meat at retail in Vienna Austria

ERNÄHRUNG/NUTRITION, vol.36, pp.197-201, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Functional Egg: Current Manufacturing Practices andNutraceutical Effects

International congress on Food, Nutrition and Dietetics, Gastronomy Research (FONGAR), 28 - 30 November 2018

The Effects of Tuber Root of Maca (Lepidium Meyenii Walp.) Plant on Egg Production And Antioxidant Status of Hens

International Conference on RawMaterials to Processed Foods, Antalya, Turkey, 11 - 13 April 2018, vol.1, pp.16-18

Evaluatıon Of Mıcrobıologıcal Qualıty Of Packed Andunpacked Herbal And Fruıt Tea

4th World Congress and Expo on Applied Microbiology, Madrid, Spain, 29 November - 01 December 2017

Yoğurtlarda Maca Lepidium meyenii tozu ve propolis kullanımının etkilerinin değerlendirilmesi

Gıda, Metabolizma ve Sağlık: Biyoaktif Bileşenler ve Doğal Katkılar Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğal Katkılar, Fonksiyonel Bileşenler ve Sağlık Mükemmeliyet Merkezi, İstanbul, Turkey, 28 October 2016

Bitkisel Gıda Takviyesi Olarak Maca Lepidium Meyenii Bitkisinin Biyoaktif Bileşikleri ve Antioksidan Kapasitesi

Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Kongresi 2016, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2016

Kent ve Kırsal Kesimde Tüketilen Türk HazırGıdalarında Bakteriyel Kontaminasyon Riski

Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Kongresi 2016, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2016

Obezitede Gıda Güvenliği nin Yeri

Ulusal Çocuk, Ergen ve Yetişkin Obezitesi Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 April 2016

An adapted risk ranking model for estimating the hazard on the exposure to foodborne Campylobacter sp on traditional meat dishes of Turkey

TRFOODMICRORISK 2014- 1. Predictive Modelling and Foodborne Microbial Risk Assessment Workshop of Turkey, İstanbul, Turkey, 11 - 12 May 2014

Books & Book Chapters

Mikroorganizmaların Temel Özellikleri

in: Hemşireler için Mikrobiyoloji, Mustafa Altındiş, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri Ltd. Şti., Ankara, pp.13-24, 2020

General Overview of Veterinary Public Health

in: Veterinary Public Health, Ziya Gökalp Ceylan, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.1-7, 2019 Creative Commons License

Gıda Kaynaklı Paraziter Hastalıklarda Risk Değerlendirmesi

in: Gida Kaynakli Paraziter Hastaliklar, Doğruer Yusuf, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.80-88, 2018 Creative Commons License

Gıda Hijyeni ve Gıda Zehirlenmelerine Karşı Öneriler

in: Eczacının Başvuru Rehberi, Cengiz Yakıncı, Göknur Aktay, Editor, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi, Ankara, pp.331-334, 2015