Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Microbial ecology on poultry carcasses along the production line

ARCHIV FUR LEBENSMITTELHYGIENE, vol.62, no.5, pp.170-174, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Microbial Evaluation of Turkish Herbal Teas Before and After Infusion

Journal of Food Quality and Hazards Control, vol.7, pp.170-174, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Tüketicilerin Gıda Etiketlerine Yönelik Tutum ve Davranışları

Akademik Gıda / Academic Food Journal, vol.12, pp.30-37, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Besinlerde Küflerin Oluşturduğu Mikotoksin Sorunu

Actual Medicine, vol.21, pp.50-53, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Etin beslenmedeki yeri ve önemi

Actual Medicine, vol.21, pp.51-53, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Propolisin probiyotik bakteri gelişimi üzerine etkilerinin incelenmesi

Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Turkey, 15 December 2021, pp.493

Yaban mersininin antimikrobiyal etkisi

6. ULUSLARARASI BESLENME OBEZİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI KONGRESi, Turkey, 4 - 05 December 2021, pp.248

Farklı renkteki balların staphylococcus aureus üzerindeki antimikrobiyal etkisi

6. ULUSLARARASI BESLENME OBEZİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI KONGRESİ, Turkey, 4 - 05 December 2021, pp.253

Antimicrobial Effects of Stinging Nettle (Urtica dioica L.) Extracts on Campylobacter jejuni

International Congress on Biological and Health Sciences, Turkey, 26 February 2021, pp.381

Functional Egg: Current Manufacturing Practices andNutraceutical Effects

International congress on Food, Nutrition and Dietetics, Gastronomy Research (FONGAR), 28 - 30 November 2018

The Effects of Tuber Root of Maca (Lepidium Meyenii Walp.) Plant on Egg Production And Antioxidant Status of Hens

International Conference on RawMaterials to Processed Foods, Antalya, Turkey, 11 - 13 April 2018, vol.1, pp.16-18

Gıda Kaynaklı Hastalıklarda Risk Değerlendirmesi

Ulusal Çevre, Beslenme ve Mikrobiyota Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 April 2018

Evaluatıon Of Mıcrobıologıcal Qualıty Of Packed Andunpacked Herbal And Fruıt Tea

4th World Congress and Expo on Applied Microbiology, Madrid, Spain, 29 November - 01 December 2017

Fermente Besinler ve Mikrobiyota İlişkisi

Geleneksel Türk Mutfağında Fermente Besinler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 April 2017

Yoğurtlarda Maca Lepidium meyenii tozu ve propolis kullanımının etkilerinin değerlendirilmesi

Gıda, Metabolizma ve Sağlık: Biyoaktif Bileşenler ve Doğal Katkılar Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğal Katkılar, Fonksiyonel Bileşenler ve Sağlık Mükemmeliyet Merkezi, İstanbul, Turkey, 28 October 2016

Kent ve Kırsal Kesimde Tüketilen Türk HazırGıdalarında Bakteriyel Kontaminasyon Riski

Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Kongresi 2016, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2016

Obezitede Gıda Güvenliği nin Yeri

Ulusal Çocuk, Ergen ve Yetişkin Obezitesi Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 April 2016 Sustainable Development

Risk factors and assessment of bacterial pathogens in food

4th International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), İstanbul, Turkey, 18 - 21 September 2014, pp.46

An adapted risk ranking model for estimating the hazard on the exposure to foodborne Campylobacter sp on traditional meat dishes of Turkey

TRFOODMICRORISK 2014- 1. Predictive Modelling and Foodborne Microbial Risk Assessment Workshop of Turkey, İstanbul, Turkey, 11 - 12 May 2014

Examples of risk management and risk communication in the food chain at regional level Learning from mistakes

XIII Food Products Safety and Quality Management, Tatranska Javorina, Slovakia, 24 - 26 October 2011

Foodborne Campylobacteriosis Risk ranking of foods based on categorial ordinal scales

XIII Food Products Safety and Quality Management, Tatranska Javorina, Slovakia, 24 - 26 October 2011

A model to assess the exposure of consumers to foodborne Campylobacter via typical turkish food

Hygiena Alimentorum XXXII: Meat and Meat Products – Production, Safety and Quality, Strbske Pleso, Slovakia, 11 - 13 May 2011

Listeria in meat products Legislation consumer concerns and control options

6th European Symposium. Agriculture-Commerce-Cervices, Tatranske Matliare, Slovakia, 23 - 25 March 2011

Campylobacter and Campylobacteriosis in Turkey

6th European Symposium. Agriculture-Commerce-Cervices, Tatranske Matliare, Slovakia, 23 - 25 March 2011

Books & Book Chapters

GIDA KAYNAKLI HASTALIKLARIN HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ VE KORUNMA YOLLARI

in: Gıda Mikrobiyolojisi, Osman Erkmen, Editor, Efil Yayınevi-EFLATUN Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Yatırım ve Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.205-218, 2021

Mikroorganizmaların Temel Özellikleri

in: Hemşireler için Mikrobiyoloji, Mustafa Altındiş, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri Ltd. Şti., Ankara, pp.13-24, 2020

General Overview of Veterinary Public Health

in: Veterinary Public Health, Ziya Gökalp Ceylan, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.1-7, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

Gıda Kaynaklı Paraziter Hastalıklarda Risk Değerlendirmesi

in: Gida Kaynakli Paraziter Hastaliklar, Doğruer Yusuf, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.80-88, 2018 Creative Commons License

Gıda Hijyeni ve Gıda Zehirlenmelerine Karşı Öneriler

in: Eczacının Başvuru Rehberi, Cengiz Yakıncı, Göknur Aktay, Editor, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi, Ankara, pp.331-334, 2015