Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Brakiyal Pleksus Yaralanmasında Robot Destekli Üst Ekstremite Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.167-170, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA SENSÖR TEKNOLOJİLERİ

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 18 Ocak 2019, ss.1818-1821 Creative Commons License

PROGRESİF SUPRANÜKLEER PALSİ HASTALARINDA REHABİLİTASYON

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 18 Ocak 2019, ss.1806-1813 Creative Commons License

EVALUATION OF THE CORRELATION BETWEEN ANXIETY, HOPELESSNESS AND SELF-ESTEEM LEVELS IN PHYSIOTHERAPY STUDENTS

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ , Gaziantep, Türkiye, 18 - 20 Ocak 2019, ss.765-769 Creative Commons License

INVESTIGATION OF THE RELATION BETWEEN PERCEIVED STRESS AND JOB SATISFACTION OF PHYSIOTHERAPISTS WORKING IN TURKEY

ZEUGMA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ , Gaziantep, Türkiye, 18 Ocak - 20 Ekim 2019, ss.770-774 Creative Commons License

EXAMINATION THE RELATIONSHIP BETWEEN CHRONIC BACK PAIN, CHRONIC NECK PAIN AND SLEEP PROBLEMS IN DENTISTS AND STUDENTS OF DENTISTRY

1. International Congress on Physiotechnotherapy, Sarajevo, Bosna-Hersek, 9 - 13 Mayıs 2018, ss.42