Education Information

Education Information

 • 2002 - 2008 Postgraduate

  Marmara University, School Of Medicine, Surgical Medical Sciences, Turkey

 • 1989 - 1996 Undergraduate

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Turkey

Dissertations

 • 2008 Postgraduate

  Meme karsinomunda tip 1 büyüme faktör reseptör ailesi immünekspresyonları ve prognoza etkisin

  Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü