Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Reconsidering the Meaning of Topography (via the city of Istanbul)

MEGARON, vol.14, no.2, pp.196-204, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Orhan Şahinler: Mimarlıkla 60 Yıl

Mimarist, no.52, pp.7, 2015 (Other Refereed National Journals)

What Is The Threshold In Urban Regeneration Projects In The Context Of Urban Identity The Case of Turkey

SPATIUM International Review, no.31, pp.14-21, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Kentsel Sürdürülebilirlik Bağlamında Bir İrdeleme: Üsküdar Meydanı

tasarımkuram, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Ofis Yapıları Tasarımında Deneysel Bir Alan Olarak Yapı Kabuğu

Mimarist, no.49, pp.50-55, 2014 (Other Refereed National Journals)

Can Place-attachment Provide Cultural Sustainability? Empirical Research on Turkish Neighbourhoods

ITU Journal of the Faculty of Architecture, vol.10, no.1, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Türkiye’de Dönüşen Kentlerin Son Kalesi: Kent Kurucu Öğe Olarak Osmanlı’xxdan Günümüze Mahalle

International Journal of Human Sciences, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mimari Tasarım Bağlamında Mimarlık ve “Yer” İlişkisi

YAPI DERGİSİ, no.305, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Bir Yöntem Olarak Analojinin Restorasyon Projelerinde Kullanımı

Yapı Dergisi, no.256, pp.84-87, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Meaning of Urban Morphology in Terms of Cultural Heritage Through Changing Urban Space

International Congress of Architecture and Planning- ICONARCH-IV Space And Process, Konya Technical University (KTUN), Konya., Konya, Turkey, 13 October 2020

Considering Cultural Sustainability in The Context Of Urban Space: A Turkish Example

Sustainable Architecture and Urban Development Congress, 5 - 08 November 2009

Less Consumption Places For More Creative Community

Arte- polis2 Architecture Environmental Design for Creative Communities Congress, 8 - 09 August 2008

Tasarım Sorunu Olarak Kentlerin Kamusal Mekanı Kıyılar İstanbul Örneği

Medi3ology 2, International Gazimagusa Symposium, 8 - 10 October 2007

The New Urban Memory

42. IsoCarp Congress/ Cities Between Integration and Disintegration: Opportunities and Challenge, 14 - 18 September 2006

Cities Between Integration and Disintegration: Opportunities and Challenges

The New Urban Memory, 42. IsoCarp Congress, İstanbul, Turkey, 14 - 18 September 2006, pp.1-5

Toplumsal Yapıyla Değişen Kent ve Mimarlık

TMMOB Bursa Mimarlar Odası 15. Yapı ve Yaşam Kongresi , Bursa, Turkey, 20 September 2003, pp.46-66

Books & Book Chapters

‘Yer’, ‘Yok-Yer’e Karşı: Mimarlıkta Bir Tartışma Alanı

in: Mimari Tasarım Sorunları Nesrin Dengiz Armağanı, Ahmet Tercan,İmre ÖZBEK EREN, Editor, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, pp.66-74, 2016

Ontological Integrity of Architectural Design and Energy-Based Architecture

in: GreenAge Approaches & Perspectives Towards Sustainability, S. Ergönül,A. Kocabaş,A.E. Erbaş,S. Gündeş,S.Karaosman,İ. Özbek Eren, Editor, MSGSÜ, İstanbul, pp.137-162, 2012

Environment and Sustainability in Architectural Education in MSGSU: Two Examples

in: EAAE Transactions on Architectural Education no:53 , M. Voyatzaki, Editor, ENHSA EAAE Publıcations, Thessaloniki, pp.359-370, 2011

Other Publications