Assoc. Prof.

İMRE ÖZBEK EREN


Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi Anabilim Dalı

Education Information

2000 - 2006

2000 - 2006

Doctorate

Mimar Sinan Fine Arts University, Instıtute Of Scıence, Mimari Tasarım Sorunları, Turkey

1997 - 2000

1997 - 2000

Postgraduate

Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Restorasyon, Turkey

1991 - 1997

1991 - 1997

Undergraduate

Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty Of Archıtecture, Department Of Archıtecture, Turkey

Dissertations

2006

2006

Doctorate

Mimarlıkta tasarım-yer ilişkisi bağlamında "yer"e özgü mimari dilin dönüşüm sürecinde yeniden üretilmesi

Mimar Sinan Fine Arts University, Instıtute Of Scıence

2000

2000

Postgraduate

Fatih ilçesinde Yeni Aya Kapı Hamamı restorasyon projesi

Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Architecture, Architectural Design, Restoration

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Marmara University, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık

2018 - 2020

2018 - 2020

Associate Professor

Istanbul Sehir University, Faculty Of Archıtecture And Desıgn, Department Of Audıology

2014 - 2018

2014 - 2018

Associate Professor

Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty Of Archıtecture, Department Of Archıtecture

2006 - 2014

2006 - 2014

Assistant Professor

Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty Of Archıtecture, Department Of Archıtecture

1999 - 2006

1999 - 2006

Research Assistant

Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty Of Archıtecture, Department Of Archıtecture

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Head of Department

Marmara University, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık

2020 - Continues

2020 - Continues

Head of Department

Marmara University, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık

2020 - Continues

2020 - Continues

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara University, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi

2018 - 2020

2018 - 2020

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Istanbul Sehir University, Faculty Of Archıtecture And Desıgn, Department Of Audıology

2018 - 2020

2018 - 2020

Fakülte Kurulu Üyesi

Istanbul Sehir University, Faculty Of Archıtecture And Desıgn, Department Of Audıology

2009 - 2012

2009 - 2012

Deputy Head of Department

Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty Of Archıtecture, Department Of Archıtecture

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Design Studio 4

Undergraduate

Undergraduate

Kent Okumaları

Undergraduate

Undergraduate

Conservation and Design

Undergraduate

Undergraduate

Design Studio 5

Articles Published in Other Journals

2019

2019

Topoğrafyanın Anlamını Yeniden Düşünmek (ve İstanbul Deneyimi)

ÖZBEK EREN İ.

MEGARON, vol.14, no.2, pp.196-204, 2019 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

What Is The Threshold In Urban Regeneration Projects In The Context Of Urban Identity The Case of Turkey

ÖZBEK EREN İ.

SPATIUM International Review, no.31, pp.14-21, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

2014

2014

Kentsel Sürdürülebilirlik Bağlamında Bir İrdeleme: Üsküdar Meydanı

ÖZBEK EREN İ.

tasarımkuram, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Ofis Yapıları Tasarımında Deneysel Bir Alan Olarak Yapı Kabuğu

ÖZBEK EREN İ.

Mimarist, no.49, pp.50-55, 2014 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Can Place-attachment Provide Cultural Sustainability? Empirical Research on Turkish Neighbourhoods

ÖZBEK EREN İ.

ITU Journal of the Faculty of Architecture, vol.10, no.1, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

2012

2012

Türkiye’de Dönüşen Kentlerin Son Kalesi: Kent Kurucu Öğe Olarak Osmanlı’xxdan Günümüze Mahalle

ÖZBEK EREN İ.

International Journal of Human Sciences, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Bir Vadinin Kaybolan İzleri Cendere Vadisi ve Kuzey Ormanlar

POLAT M., ÖZBEK EREN İ.

MİMARİST, 2011 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Mimari Tasarım Bağlamında Mimarlık ve “Yer” İlişkisi

ÖZBEK EREN İ.

YAPI DERGİSİ, no.305, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

The Meaning of Urban Morphology in Terms of Cultural Heritage Through Changing Urban Space

ÖZBEK EREN İ.

International Congress of Architecture and Planning- ICONARCH-IV Space And Process, Konya Technical University (KTUN), Konya., Konya, Turkey, 13 October 2020

2010

2010

Ege Yerleşmelerinde Kültürel Etkileşimin Mimari İzleri

POSTALCI ALTINKAYA İ. E. , ÖZBEK EREN İ. , AKSEL ENŞİCİ B.

Sanatta Kimlik ve Etkileşim Uluslararası Sempozyumu, 10 - 13 May 2010

2009

2009

Considering Cultural Sustainability in The Context Of Urban Space: A Turkish Example

ÖZBEK EREN İ.

Sustainable Architecture and Urban Development Congress, 5 - 08 November 2009

2008

2008

Less Consumption Places For More Creative Community

POSTALCI ALTINKAYA İ. E. , ÖZBEK EREN İ.

Arte- polis2 Architecture Environmental Design for Creative Communities Congress, 8 - 09 August 2008

2007

2007

Tasarım Sorunu Olarak Kentlerin Kamusal Mekanı Kıyılar İstanbul Örneği

ÖZBEK EREN İ.

Medi3ology 2, International Gazimagusa Symposium, 8 - 10 October 2007

2006

2006

The New Urban Memory

POSTALCI ALTINKAYA İ. E. , KURUÇ A., ÖZBEK EREN İ.

42. IsoCarp Congress/ Cities Between Integration and Disintegration: Opportunities and Challenge, 14 - 18 September 2006

2003

2003

Toplumsal Yapıyla Değişen Kent ve Mimarlık

ÖZBEK EREN İ. , DENGİZ N.

TMMOB Bursa Mimarlar Odası 15. Yapı ve Yaşam Kongresi, 20 - 21 September 2003

Books & Book Chapters

2016

2016

) ‘Yer’, ‘Yok-Yer’e Karşı: Mimarlıkta Bir Tartışma Alanı

Özbek Eren İ.

in: Mimari Tasarım Sorunları Ders Notları Kitabı, Nesrin Dengiz Armağanı, Ahmet Tercan,İmre ÖZBEK EREN, Editor, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, pp.66-74, 2016

2012

2012

Ontological Integrity of Architectural Design and Energy-Based Architecture

Özbek Eren İ.

in: GreenAge Approaches & Perspectives Towards Sustainability, S. Ergönül,A. Kocabaş,A.E. Erbaş,S. Gündeş,S.Karaosman,İ. Özbek Eren, Editor, MSGSÜ, İstanbul, pp.137-162, 2012

2012

2012

A View on Urban Regeneration in Turkey with Local Implications: Bursa Case in Terms of Sustainability

Özbek Eren İ. , Özeke Tökmeci E.

in: WIT Environmental Impact , C.A. Brebbia,T-S. Chon, Editor, WIT Press , Southampton, pp.205-218, 2012

2011

2011

Environment and Sustainability in Architectural Education in MSGSU: Two Examples

Özbek Eren İ. , Postalcı E.

in: EAAE Transactions on Architectural Education no:53 , M. Voyatzaki, Editor, ENHSA EAAE Publıcations, Thessaloniki, pp.359-370, 2011