Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mültipl kronik hastalıkları olan bir evde sağlık hastasında yeni gelişen hiperürisemi olgusu

The Journal of Turkish Family Physician, cilt.10, ss.156-161, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mental değişikliklerde düşmenin sorgulanmasının önemi: Bir subdural hematom olgusu

The Journal of Turkish Family Physician , cilt.10, ss.43-51, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mental değişikliklerde düşmenin sorgulanmasının önemi: Bir subdural hematom olgusu

The Journal of Turkish Family Physician, cilt.10, ss.43-51, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İyatrojenik Halsizlik: Olgu Sunumu

13. Aile Hekimliği Güz Okulu, Türkiye, 16 - 20 Ekim 2019