Biyografi

Avrupa İktisadı ve İşletme ABD’da Profesör olarak çalışmakta olan Dr. İmre Ersoy,  Avrupa’da Siyasal İletişim ABD’nın başkanı ve Avrupa Araştırmaları Enstitüsü’nün Müdür Yardımcısıdır. Araştırma ve verdiği dersler konusunda ilgi alanları Uluslararası İktisat, Uluslararası Finans, Ekonomik ve Parasal Birlik ve  Bankacılık ve Finansal Piyasalardır. Dr. Ersoy Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden lisans derecesini almıştır. College of Europe, Bruges, Belçika’da Avrupa Birliği Ekonomisi bölümü mezunudur ve Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü’nden AB İktisadı üzerine Doktora derecesi almıştır. 13 yıl bankacılık endüstrisinde Fransız ve Türk bankalarının Hazine departmanında çalışan Dr. Ersoy en son Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2006 yılında Avrupa Araştırmaları Enstitüsü akademik kadrosuna katılmadan önce 2001-2006 yılları arasında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunda akademisyenlik yapmıştır. Dr. Ersoy  Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisinin yayın kurulu üyesidir. Turkish Economic Association(TEK), The International Network for Economic Research (INFER) ve Economic Research Associaition (EAD) üyesidir. Dr. Ersoy, AVRO üzerine kitap, çeşitli  kitap bölümleri ve SSCI tarafından da endekslenmiş dergilerde pek çok akademik makale yayınlamıştır. 

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Yaptığı Tezler

Doktora, Harmonization of the Turkish banking regulation to the European Union, with special emphasis to risk management, Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği İktisadı Ve İşletme Anabilim Dalı, 2003
Yüksek Lisans, Unemployment in Turkey, College Of Europe, Avrupa Birliği İktisadı, 1987

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Avrupa Birliği İktisadı Anabilim Dalı, 2021 - Devam Ediyor
Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Avrupa Birliği İktisadı Anabilim Dalı (İngilizce), 2014 - 2021
Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Avrupa Birliği İktisadı Anabilim Dalı (İngilizce), 2006 - 2014
Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Finansal Bilimler Fakültesi, Bankacılık Bölümü, 2005 - 2006
Öğretim Görevlisi Dr., Marmara Üniversitesi, Finansal Bilimler Fakültesi, Bankacılık Bölümü, 2003 - 2005
Öğretim Görevlisi, Marmara Üniversitesi, Finansal Bilimler Fakültesi, Bankacılık Bölümü, 2001 - 2003

Akademik İdari Deneyim

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Marmara Üniversitesi, Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Avrupa'da Siyasal İletişim, 2018 - Devam Ediyor
Enstitü Müdür Yardımcısı, Marmara Üniversitesi, Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Avrupa Birliği İktisadı Anabilim Dalı, 2006 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Seminer, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
AB'de Bankacılık ve Finansal Piyasalar, Yüksek Lisans, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016
Seminar, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Banking and Financial markets in the EU, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Ekonomik ve Parasal Birlik, Yüksek Lisans, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016
Seminar, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Economic and Monetary Union, Yüksek Lisans, 2020 - 2021, 2018 - 2019, 2015 - 2016
Economic and Monetary Union, Yüksek Lisans, 2019 - 2020, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Lisans, 2016 - 2017, 2015 - 2016
Uluslararası Finans, Yüksek Lisans, 2016 - 2017

Yönetilen Tezler

Ersoy İ. S., Avrupa Bankacılık Birliğinin Ulusüstü Yönetişim Çerçevesinde Ekonomik Açıdan İncelenmesi, Doktora, N.Seyidova(Öğrenci), Devam Ediyor
Ersoy İ. S., ASSESSMENT OF THE RESPONSE OF THE EU TO THE SOVEREIGN DEBT CRISIS, IN TERMS OF ECONOMIC GOVERNANCE REFORMS, Doktora, O.Sencer(Öğrenci), Devam Ediyor
Ersoy İ. S., Effects of European Investment Bank Loans upon Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) A Case Study from Turkish Banking Sector, Doktora, S.Antmen(Öğrenci), Devam Ediyor
Ersoy İ. S., AVRUPA BORÇ KRİZİNİN KATILIM BANKALARININ ETKİNLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ: 2009-2016 YILLARINI İÇEREN STOKASTİK SINIR ANALİZİ, Yüksek Lisans, A.TALHA(Öğrenci), 2019
ERSOY İ. S., Avro bölgesine dahil olmayan AB ülkelerinin Almanya ile Maastricht kriterleri çerçevesinde yakınsama analizi, Yüksek Lisans, A.Sultan(Öğrenci), 2019
ERSOY İ. S., On the path towards European Union's sustainable urban mobility plans: Solving Turkey's urban mobility problems, Doktora, B.GÜNEŞ(Öğrenci), 2017
ERSOY İ. S., The impact of the Eurozone economic crisis on Turkish foreign trade, Doktora, B.BAYKAL(Öğrenci), 2016
ERSOY İ. S., Economic expctations of Turkish youth from EU membership, Yüksek Lisans, E.DANIŞMAN(Öğrenci), 2013
ERSOY İ. S., The effect of fiscal federalism to absorb asymmetric shocks in Economic and Monetary Union, Yüksek Lisans, Ö.İMRE(Öğrenci), 2010
ERSOY İ. S., An analysis of cointegration between some Euro-zone, EU and Turkish sovereign debt securities markets, Yüksek Lisans, İ.BİLGİNEN(Öğrenci), 2007

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Galatasaray Üniversitesi, Temmuz, 2020
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, Haziran, 2020
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, Eylül, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Galatasaray Üniversitesi, Temmuz, 2019
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Marmara Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Galatasaray Üniversitesi, Haziran, 2019
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Marmara Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, Kasım, 2018
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, Kasım, 2018
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Marmara Üniversitesi, Haziran, 2018
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, Şubat, 2016
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, Ocak, 2015
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Marmara Üniversitesi, Haziran, 2013
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Marmara Üniversitesi, Haziran, 2011
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Marmara Üniversitesi, Haziran, 2010
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Marmara Üniversitesi, Haziran, 2009
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Marmara Üniversitesi, Haziran, 2009
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Marmara Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Marmara Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Marmara Üniversitesi, Haziran, 2007

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Diğer Yayınlar

Desteklenen Projeler

Ersoy İ. S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sentetik Kontrol Metodu Kullanarak Avro Bölgesine Katılımın İşgücü Verimliliği Üzerine Etkisi, 2018 - 2019
Dartan M., Ersoy İ. S., AB Destekli Diğer Projeler, Bridges of Understanding: Intercultural Europe and Turkey's Contribution, 2009 - 2010

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Marmara Journal of European Studiesw, Özel Sayı Editörü, 2020 - Devam Ediyor
Marmara Journal of European Studies, Yayın Kurul Üyesi, 2008 - Devam Ediyor

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Türk Ekonomi Kurulu, Üye, 2013 - Devam Ediyor
Ekonometrik Araştırmalar Derneği, Üye, 2013 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

Net Journal of Social Sciences, Diğer Dergiler, Temmuz 2020
ANKARA AVRUPA ÇALIŞMALARI DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2020
Marmara Journal of European Studies, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mayıs 2020
Marmara Journal of European Studies, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Nisan 2020
Marmara Journal of European Studies, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Nisan 2020
Marmara Journal of European Studies, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2020
Marmara Journal of European Studies, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2019
eCONOMIC rEVIEW, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2019
Marmara Journal of European Studies, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2018
ÜÇÜNCÜ SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2018
Issues in Business Management and Economics, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mayıs 2018
Issues in Business Management and Economics, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2018
Marmara Journal for European Studies, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Aralık 2017
Issues in Business Management and Economics, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Kasım 2017
APPLIED ECONOMICS LETTERS, SSCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2017
British Journal of Economics, Management and Trade, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mayıs 2017
British Journal of Economics, Management & Trade, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2017
Asian Research Journal of Arts and Social Sciences, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2017
Issues in Business Management and Economics, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2017
British Journal of Economics, Management and Trade, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2017
The Journal of International Trade & Economic Development, ESCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2016
The Journal of International Trade & Economic Development, ESCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2016
EMPIRICAL ECONOMICS, SSCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2016
British Journal of Economics, Management and Trade, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ağustos 2016
Marmara Journal of European Studies, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2016
International Journal of Finance and Banking Studies, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2016
The Journal of International Trade and Economic Development, ESCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2016
EKONOMSKA ISTRAZIVANJA-ECONOMIC RESEARCH, SSCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2015
EKONOMSKA ISTRAZIVANJA-ECONOMIC RESEARCH, SSCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2015
European Union Future Perspectives: Innovation , Entrepreneurship and Economic Policy, Bildiri (Tam Metin), Haziran 2015
ACTA OECONOMICA, SSCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2015
International journal of economics and management engineering, Diğer Dergiler, Temmuz 2014
Marmara Journal of European Studies, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2014
EKONOMSKA ISTRAZIVANJA-ECONOMIC RESEARCH, SSCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2013
Marmara Journal of European Studies, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2013
African Journal of Business Management, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2012
EKONOMSKA ISTRAZIVANJA-ECONOMIC RESEARCH, SSCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2012
Emerging Markets Finance And Trade, SSCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2011

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Ersoy İ. S., Dartan M., Göral E., Cebeci E. M., Özer Y., Çakır A. E., Şirin Öner N. A., Karayiğit M. T., Cam E., Marmara Avrupa Çalışmaları Konferansı / Marmara Conference on European Studies, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, İstanbul, Türkiye, Şubat 2020
Göral E., Ersoy İ. S., Özer Y., Dartan M., Cebeci E. M., Karayiğit M. T., Şirin Öner N. A., Eren T. M., Cam E., Çakır A. E., Marmara Conference on European Studies, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, İstanbul, Türkiye, Kasım 2018

Metrikler

Akademi Dışı Deneyim

Atlasbank
Şirket, Atlasbank A.Ş., Hazine Departmanı ve Muhabir İlişkileri
Şirket, Sitebank A.Ş., Hazine Departmanı ve Muhabir İlişkileri
Şirket, Kentbank A.Ş., Hazine Departmanı
Kentbank A.Ş.
Şirket, Kentbank, Hazine Departmanı
Şirket, Banque Indosuez, Hazine Departmanı
Banque Indosuez
Şirket, Banque Indosuez , Hazine Departmanı