Education Information

Education Information

 • 1995 - 2000 Doctorate

  Marmara University, Faculty Of Business Administration, Business Administration, Turkey

 • 1993 - 1995 Postgraduate

  Marmara University, Faculty Of Business Administration, Business Administration, Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2000 Doctorate

  Gayrimenkullerin menkulleştirilmesi ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları üzerine bir inceleme

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 1995 Postgraduate

  Türkiye'de finansal kiralama işlemleri: Vergilendirmesi ve muhasebeleştirilmesi

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü