Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Alman Hukukunda Dolaylı Aleniyete İlişkin Gelişmeler ve Düşünceler

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, vol.13, pp.719-758, 2018 (Other Refereed National Journals)

İflas Tasfiyesinde Geçici Dağıtma

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.24, pp.270-295, 2018 (Other Refereed National Journals)

CEZAEVLERİ HARCINA İLİŞKİN DÜŞÜNCELER

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.53-76, 2018 (Other Refereed National Journals)

Güncel Yargıtay Kararları Işığında Dava ve Cevap Dilekçesinin Unsurları

Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, pp.145-175, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Yetki Sözleşmesi

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, no.97, pp.11-48, 2011 (Other Refereed National Journals)

Anayasa Mahkemesi’nin Devlet Mallarının Haczedilmezliği Hakkındaki Kararıyla İlgili İçtihat Notu

Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, no.20, pp.3-12, 2011 (Other Refereed National Journals)

1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Devlet Mallarının Haczedilmezliği

Medeni Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, vol.7, no.18, pp.57-93, 2011 (Other Refereed National Journals)

Borçlu ve Ailesinin Yaşamı için Gerekli Mal ve Alacakların Haczedilmezliği Bu Kurallarda Değişiklik İhtiyacı

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi , no.8788, pp.34-74, 2011 (National Refreed University Journal)

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5358 Sayılı Kanun Işığında İcra ve İflas Kanunu’nda Yer Alan Cezai Hükümler

Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, vol.2, pp.2513-2551, 2010 (National Non-Refereed Journal)

İflas Davasında Muhafaza Tedbirleri

Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, vol.1, pp.110-156, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Ceza ve Hukuk Yargılama Usulleri Arasındaki Başlıca Farklar ve Bunun İki Yargılama Faaliyetinin Birbirini Etkilemesi Açısından Önemi

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.2, pp.5-20, 1999 (National Refreed University Journal)

Books & Book Chapters