Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye Ekonomisinin Rejim Yapısının MSVAR ile Belirlenmesi

İktisat İşletme Ve Finans, cilt.28, ss.41-74, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Enflasyon Eşiği ve Ekonomik Büyümeye Etkisi

İktisat İşletme Ve Finans, cilt.27, ss.85-106, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye Finansal Stres Endeksi ve Markov Rejim Değişim Modeli ile Yüksek Stres Dönemlerinin Belirlenmesi

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.13, ss.125-140, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Inflation - Interest Rate - Exchange Rate Dilemma: Turkish Reality During The GEG Program

EGE ACADEMIC REVIEW, cilt.18, ss.153-165, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Modelling and Forecasting of Turkey Current Account Imbalance with Threshold Autoregressive Models

Journal of Business, Economics and Finance, cilt.3, ss.207-237, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde Eğitim ve Büyüme İlişkisi Eşik Otoregresif Yaklaşım

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, ss.1-36, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Modelling and forecasting long memory in exchange rate volatility vs stable and integrated GARCH models

applied financial economics, cilt.18, ss.463-483, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KRİPTO PARA TİCARET HACMİ İLE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ DOĞRUSAL OLMAYAN NEDENSELLİK ANALİZİ

IV. EUROPEAN CONGRESS ON ECONOMIC ISSUES ECOEI, İZMİT, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.121-138

INTEREST RATE -INFLATION RATE DILEMMA: IN THE PERİOD OF THE TRANSİTİON TO THE STRONG ECONOMY PROGRAM

IV. EUROPEAN CONGRESS ON ECONOMIC ISSUES, İZMİT, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.15

FOREIGN TRADE BALANCE AND NON-LINEAR COINTEGRATION: THE CASE OF TURKEY

ICOPEC 2018 9. International Conference on Political Economy, ATİNA, Yunanistan, 6 - 09 Eylül 2018, ss.161-172

Inflationary Effects of crude oil prices in turkey: nonlinear causality approach

International conference on advences in economics and emerging global ıssues in management, social sciences and humanities, 1 - 02 Aralık 2017

G-7 Ülkeleri İçin Ekonomik Büyümede Dış Ticaretin Eşik Değer Etkisi

II. “European Congress on Economic Issues New Trends in Economics”, 16 - 18 Kasım 2017

Ticaret Ağırlıklı Büyümenin G7 Ülkeleri Büyüme Oranlarına Etkisi: Eşikli Panel Modelleri İle Analiz

XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 Ekim 2017

Dış Ticaret Dengesi İçin Doğrusal Olmayan ARDL Yöntemine Farklı Bir Yaklaşım

XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 Ekim 2017

The Analysis of Turkey’s Trade Deficit and Budget Deficit with Nonlinear Models

EconWorld2017 I VI. International Conference on Economics, 25 - 27 Temmuz 2017

Impact of Trade Deficit on the Current Account Deficit: MArkov Regime Switching Approach

EconWorld2017 VI. International Conference On Economics, 25 - 27 Temmuz 2017

Finansal Baskı Endekslerinin Türkiye için Kriz Nesilleri Bağlamında Değerlendirilmesi

EUROPEAN CONGRESS ON ECONOMIC ISSUES ECOEI 2017, Kocaeli, Türkiye, 30 Ocak - 01 Nisan 2017

THE RELATIONSHIP AMONG NATURAL GAS PRICE AND ECONOMIC GROWTH FOR RUSSIA TAR MODEL

II: Balkan Sea and Balkans Economic and Political Studies Symposium, St. Petersburg, Rusya, 9 - 13 Kasım 2015, ss.54

The relationship among natural gas prices and econometric growth for Russian TAR Model

II. Black Sea and Balkans Economic and Political Studies Symposium, 9 - 13 Ekim 2015

Faiz Oranı Enflasyon İlişkisi İkilemi Türkiye Gerçeği

XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUMON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCHAND STATISTICS, 7 - 12 Mayıs 2015

Evaluating the nonlinear linkage between gold prices and stock market index using Markov-Switching Bayesian VAR models

4th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management (ICLTIBM), İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2014, cilt.210, ss.408-415 identifier

Cari işlemler dengesi rejim değişim modelleri ile modellenebilir mi

8. ekonometri ve istatistik sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

DETERMINING HERD PSYCHOLOGY WITH BINARY QUALITATIVE PREFERENCE MODELS: TWITTER CASE

SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE SCIENCES RESEARCH PAPERS, İsmail ELAGÖZ,Abdül GEZER,Abdullah YILMAZ,Göktürk ERDOĞAN, Editör, Gece publishing, Ankara, ss.141-149, 2019

Sosyal Medyada Rasyonel Olmayan Yatırımcı Eğilimlerinin Çoklu Nitel Tercih Modelleriyle Belirlenmesi: Twitter Örneği

DÜNDEN BUGÜNE EKONOMİ YAZILARI III, Mehmet Çağrı GÖZEN, Özgür Bayram SOYLU, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.110-120, 2019

DETERMINING HERD PSYCHOLOGY WITH BINARY QUALITATIVE PREFERENCE MODELS: TWITTER CASE

SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE SCIENCES RESEARCH PAPERS, Elagöz İ., Gezer A., Yılmaz A., Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.139-150, 2019

Okun Yasası, Asimetri ve İş Çevrimlerinin Analizi: Markov Değişim Modelleri ile Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve İşsizlik Arasındaki İlişki

İKTİSAT SEÇME YAZILAR 2019, KARIŞ Çiğdem, GÖZEN Mehmet Çağrı, Editör, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, ss.69-92, 2019

Enflasyon Eşiği ve GSYIH Büyümesi Arasındaki İlişki: Ürdün Örneği The Relationship Between Inflation Threshold and GDP Growth: The Case of Jordan

THE MIDDLE EAST IN THE CONTEXT OF PAST AND FUTURE, Gölen Zafer, Temizer Abidin, Editör, University of Montenegro, Podgorica, ss.267-282, 2018

RELATIONSHIP BETWEEN OIL PRICE VOLATILITY AND OIL IMPORT IN TURKEY: NONLINEAR ARDL APPROACH

Global Economy, Economic Crises Recessions Introduction, Mavroudeas, Stavros Soydan, Aylin Altun, Tulin, Editör, IJOPEC Publication Limited, London, ss.55-74, 2018

Evaluating the Nonlinear Linkage between Gold Prices and Stock Market Index Using Markov Switching Bayesian VAR models

Istanbul As a Global Financial Center, Bildirici Melike, Zehir, Editör, Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA , London, ss.47-64, 2017

1908 Genç Türk Devriminden Günümüze Paranın Değeri

Tarihi, Siyasi, Sosyal Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi:1908-2008, Nevin Çoşar,Melike Bildirici, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.119-168, 2010