Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Abu Bakr al Razi Rhazes and Medical Ethics

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.30, ss.77-87, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nurettin Topçu da Mehmet Âkif Algısı

Diyanet İlmi Dergi, cilt.45, sa.3, ss.61-76, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nurettin Topçu nun Felsefesinde İsyan Ahlakı

Muhafazakar Düşünce, cilt.5, ss.79-90, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nurettin Topçu nun Düşünce Dünyasında Mevlânâ

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.8, sa.16, ss.5-28, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Divânü Lügâti t Türk te Ahlâk

Akademik Araştırmalar Dergisi, cilt.10, sa.39, ss.374-386, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbn Meymûn un Düşüncesinde Aklın Sınırları ve Din Felsefe İlişkisi

Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt.6, sa.4, ss.153-173, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahmet Hamdi Akseki ve Ömer Nasuhi Bilmen e Göre Ahlâkın Temellendirilmesi Problemi

EKEV Akademi Dergisi, cilt.10, sa.28, ss.81-98, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebû Bekir er Râzî nin Beş Ezelî İlke Anlayışının Kaynağı Problemi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.28, ss.75-91, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nurettin Topçu da Önder İnsan Anlayışı

tabula rasa, cilt.5, sa.13, ss.23-32, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebû Bekir er Râzî ye Göre Yaratma

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.23, ss.111-128, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Biyografi Denemesi Ebû Bekir er Râzî

Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.6, ss.101-128, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebû Bekir er Râzî nin Mülhitliği Bir Gerçeklik mi Yoksa Tarihsel Bir Yanılgı mı

EKEV Akademi Dergisi, cilt.6, sa.11, ss.107-1, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nurettin Topçu ve İsyan Ahlakı

40 Yıl Sonra Nurettin Topçu Bilgi Şöleni, Türkiye, 18 - 20 Aralık 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

İslam Felsefesi Tarihi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, 2015